116. Փակագծում դրված բաոերը գրի´ր համապա­տասխան ձևով:

Օրինակ՝ Դեպքի վայրում հավաքված ամբոխն (աղմկել): — Դեպքի վայրում հավաքված ամբոխն աղմկում էր:
Կռունկների երամը թռչում էր:

Զորքը տեղավորվել էր դաշտում:
Ժողովուրդր լսում էր հռետորին:

Հրապարակում հավաքված բազմությունը ինչ-որ բանի սպասում էր:

Ավագանին ողջունում էր օտարականին:

Հոտն իջնում էր սարից:

Ժողովուրդը գոհ կլիներ այդ որոշումից:

117. Նախադասություններն ընդարձակի´ր:

Փորձենք:

Պատմեն:

Կլսեն:

Կընտրեք:

Դարձավ:

118. Կետերը փոխարինի´ր  ընդգծված բառերի հա­կանիշներով:

Կենսաբանները պնդում են, որ գազանները  միայն շարժվող  առարկաներն  են տեսնում. … կենդանին անհետանում Է նրանց  աչքից:

Մարդիկ դատարկ երկինք են տեսնում, իսկ ծիծեռնակի, ջրածիծառի և մի քանի ուրիշ թռչունների համար երկինքը … Է միջատներով:

Գիտնականները պարզել են,  որ ստորջրյա աշխարհը ոչ թե …. այս ձայների աշխարհ Է:

120. Խոսքն ըստ  օրինակի փոխի´ր, անուղղակի խոսքը դարձրո´ւ  ուղղակի:

Օրինակ ՝ 1. Սոնան ասաց, որ գյուղն իրեն դուր եկավ, ինքն ուզում է էլի մնալ այդտեղ:

Սոնան ասաց.

— Գյուղն ինձ դուր եկավ, ես ուգում եմ էլի մնալ այստեղ:

2.  Թզուկն ասաց, որ տղան գնա թագավորի գանձարան

ու տեսնի  կախարդական նկարը:

Թզուկն ասաց.

— Ա´յ տղա, գնա´ թագավորի գանձարան ու տե՛ս կախարդական նկարր:

Հայրն Արտակին ասաց,  որ ճանապարհից վերցնի իր հե- ծանիվր, որովհետև մարդկանց խանգարում է:

Տղայի  ընկերն ասաց, որ ինքն էլ չի սպասում թզուկի գալուն ու տուն է  գնում:

Թագավորը տղային ասաց, որ  գնա երկրից  երկիր ման գա ու գտնի իր մատանու քարը:

Նապաստակն ու մուկն ասացին,  որ իրենք գնում են տղային օգնելու:

Արջը նապաստակին ու մկանը խնդրեց, որ իրեն էլ տանեն  աշխարը տեսնելու:

Արեգնազանը ներկայացավ և ասաց,  որ ինքն իշխան Ար­մանի որդին է:

Թագավորը հյուրին խնդրում էր, որ իրեն մենակ չթողնի կախարդի մոտ:

Ստուգատեսային շաբաթ․ աշխատանքների գնահատում

Աշխատանքին յուրաքանչյուրի մասնակցությունը պարտադիր է։ Տեղադրիր տրված հարցերն իրենց պատասխաններով քո բլոգի <<Մաթեմատիկա և երևակայություն>> կամ <<Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի>> բաժնում՝ <<Աշխատանքների գնահատում>> վերնագրով։ Աշխատանքը կատարելուց հետո հղումն ուղարկիր մեյլի միջոցով։

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի/Մաթեմատիկա և երևակայություն բաժնում։
  Կա 2 կատարված աշխատանք
 2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։
  Նվեր կրթահամալիրին․ Իմ խնդրագիրքը
 3. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների/ նախագծերի հղւմները։
  https://wordpress.com/post/karinedadoyan.art.blog/1615
  https://wordpress.com/post/karinedadoyan.art.blog/1542
 4. Ո՞ր նախագծերին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։
 5. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։
  3օր
 6. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։
 7. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ նախագծին։
  Ես կմասնակցեմ հաջորդ նախագծին
 8. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը։
  7-8

English

A. Answer these questions.

 1. Where did Mr. Day usually spend some time during his holidays?
  He usually went to France or Germany
 1. Why did he want to have Greek lessons?
  He is going to have a holiday in Athens.
 1. Where did he go to learn Greek?
  He went to evening classes.
 2. How long did he stay in Greece?
  A few weeks later.
 3. How much did his Greek help him while he was in Greece?

  It helped him very much.
  B. Which of the answers to these questions are right? Write them down.
 4. Why did Mr. Day have Greek lessons?
  a. Because he liked evening classes.
  b. Because he wanted to visit Greece.
  c. Because he did not like French and German.
 5. How long did Mr. Day stay in Greece?
  a. A month.
  b. A few weeks.
  c. One year.
 6. What did the Greeks have trouble with?
  a. Mr. Day’s Greek.
  b. Mr. Day’s friend.
  c. Mr. Day’s holiday.

Մաթեմատիկա և երևակայություն

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ

Ժամկետը՝ 22.09.20- 27.09.20

Ուսումնական նյութ

Մարդիկ մաթեմատիկայով զբաղվել են անհիշելի ժամանակներից: Դժվար է գտնել մարդկային գործունեության մի բնագավառ, որտեղ  չզգացվի առարկաները որոշակի կարգով խմբավորելու և հաշվելու, դրանց չափերը, ձևն ու փոխադարձ դիրքը որոշելու անհրաժեշտություն: Մաթեմատիկան հենց այդ գիտելիքների ու հմտության ամբողջությունն է. այն օգնում է խուսափելու ավելորդ վերահաշվումներից, սովորեցնում հայտնի մեծության օգնությամբ որոշել անհայտը: Մաթեմատիկայի հիմնական բնագավառներից են թվաբանությունը, երկրաչափությունն ու հանրահաշիվը:

Մաթեմատիկան իր զարգացման փուլերն անցել է Երկրի տարբեր կողմերում, որի սկիզբը դրվել է Արևելքում։ Արևելյան մաթեմատիկան առաջացել է որպես կիրառական գիտություն՝ նպատակ ունենանլով թեթևացնել օրացուցային հաշվարկները, բերքի բաշխումը, հասարակական ախատանքների կազմակերպումը, հարկերի հավաքումը։ Սկզբում սկսել է զարգանալ թվաբանությունը՝ որպես աստիճանաբար կուտակվող պրակտիկ կանոնների հավաքածու՝ կենցաղային ամենօրյա խնդիրների լուծման համար։

Այդ կանոնները հանգեցրել են թվերի գումարմանը, հանմանը, բազմապատկմանը, բաժանմանը սկզբում ամբողջ, հետո արդեն կոտորակային թվերի համար։ Հնագույն մաթեմատիկական աղբյուրներ են եգիպտական և բաբելոնական նմուշները, որոնք պարունակում են բազմազան թվաբանական և երկրաչափական տեղեկություններ, բայց դրանք մաթեմատիկական գիտության առաջին նյութեր համարելը դժվար է, քանի որ որպես գիտություն մաթեմատիկան ունի կարևոր առանձնահատկություն, դա ապացույցների պարտադիր առկայությունն է, ինչը բացակայում է եգիպտական և բաբելոնական աղբյուրներում։ Այդ է պատճառը, որ գիտության մեջ ընդունված է առաջին մաթեմատիկոս անվանել հույն վաճառական, ճանապարհորդ և փիլիսոփա Թալեսին (Ք․ա․ 7-րդ դար)։ Թալեսին են վերագրում առաջին մաթեմատիկական թեորեմները, սակայն նա լուծել է նաև շատ կիրառական խնդիրներ, որոնցից հայտնի է եգիպտական բուրգի բարձրության հաշվումը։ Մաթեմատիկան զարգացման որոշակի մակարդակի հասավ Հին Հունաստանում, որտեղ ամենահայտնի մաթեմատիկոսներից էր Պյութագորասն իր Պյութագորյան դպրոցով․․․

Աղբյուրներ․ Դ․ Սարիբեկյան, <<Մաթեմատիկայի պատմություն>>, Դպրոցական մեծ հանրագիտարան, Մաս 1-ին

Խնդիրներ

 1. Վանդակում փասիաններ և ճագարներ կան։ Նրանք բոլորը միասին ունեն 35 գլուխ և 94 ոտք։ Վանդակում քանի՞ փասիան կա։

<<Կիու-Չանգ>> (Թվաբանության ինը բաժինները) գրքից, Չինաստան, Ք․ա․ 17-րդ դար

1.ենթադրենք ունենք 12ճագար 23փասյան

35-12=23

12×4=48

23×2=46

Պատ՝. 23 փասյան

3. Ես եկեղեցի էի կառուցում։ Վարձեցի մի որմնադիր, որը օրական 140 քար էր շարում։ Աշխատանքն սկսելուց 39 օր հետո վարձեցի մեկ ուրիշ որմնադիր, որը օրական 218 քար էր շարում։ Երբ երկրորդ որմնադիրի շարած քարերի թիվը հավասարվեց առաջինին, եկեղեցու կառուցումը ավարտվեց։ Արդ՝ իմացիր, թե քանի օրում հավասարվեց։

39×140=5460

218-140=78

5460:78=70

Պատ՝.70օր

Լեգենդ

Լեգենդը ավանդազրույց է, որի հիմքում ընկած է հրաշքը։ Հրաշապատումն ընդգրկում է դեպքերը և հերոսներին։ Լեգենդը շատ նման է առասպելին, սակայն նրանք տարբեր են իրարից։ Առասպելի հիմքում ընկած է պատմական որևէ փաստ, ինչը հենց սկզբից ստանում է չափազանցված գերբնական տեսք։ Ժամանակի ընթացքում այդ իրական հիմքը աստիճանաբար մթագնում է։Լեգենդը սովորաբար ունենում է կրոնական ծագում։ Այն հյուսվում է քրիստոնեական եկեղեցու սուրբ արարքների՝ տանջանքների և մահվան շուրջ։ Այդպիսի լեգենդներ կան Գրիգոր Լուսավորիչի, Գրիգոր Նարեկացու և այլ սրբերի մասին։

Честь – честный, радость – радостный, грусть – грустный, звезда – звёздное, прелесть –прелестный, место – местный, интерес –интересные , вкус –вкусные , ужас –ужасны .

Проект-мой-ереван

Решение об организации в Ереване театра оперы и балета было принято в 1932 году. Совнарком Армянской ССР принял решение создать стационарный оперный театр на базе оперного класса Ереванской консерватории 13 мая 1932 года. 20 января 1933 года состоялась первая премьера — опера «Алмаст» А. А. Спендиаряна на либретто С. Я. Парнок. Своего здания у театра не было, оно было построено лишь в 1940 году по проекту архитектора А. О. Таманяна. Зрительный зал был рассчитан на 1120 человек.

Здание Оперного театра находится в самом центре Еревана, как это и задумывалось по ген.плану города, разработанному Таманяном.

Южный торец здания выходит на площадь Свободы, известную как одна из красивейших площадей Еревана. На этой площади находятся памятники Ованесу Туманяну и Александру Спендиарову, под площадью в 2010 году была открыта трёхуровневая парковка на 500 автомашин.

1. 78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։
6:15=90
90-78=12
12:2=6
2. a + 3 տառային արտահայտության մեջ a տառի փոխարեն տեղադրեք
հետևյալ թվերը և հաշվեք արտահայտության արժեքը.
ա) 5, — 5+3=8
բ) 3,- 3+3=6
 գ) 1,- 1+ 3=4
դ) 0, — 0+3= 3
ե) −1,   զ) −3:

3.Գտեք տառային արտահայտության արժեքը.
ա) a + b, երբ a = 1, b = 3             բ) a − b, երբ a = −2, b = 4
գ) 2x − y, երբ x = 5, y = 6              դ) 3x − 2y, երբ x = −1, y = −4:

4.Քառակուսու կողմը a է։ Գրեք քառակուսու պարագծի և մակերեսի
բանաձևերը։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

5. Կարի արհեստանոցում կարել են 16 միանման վերարկու և մի քանի միանման կոստյում՝ օգտագործելով ընդամենը 100 մ 40 սմ գործվածք։ Մեկ վերարկուի համար օգտագործվել է 3 մ 35 սմ գործվածք, իսկ մեկ կոստյումի համար՝ 25 սմ-ով ավելի։ Քանի՞ կոստյում է կարվել։
6. Թատրոնի տոմսարկղում վաճառվել են ներկայացման 156 մանկական և 98 մեծահասակի տոմսեր՝ 90000 դրամ ընդհանուր
արժեքով։ Որոշե՛ք տոմսերի գները, եթե մանկական տոմսը մեծահասակի տոմսից 3 անգամ էժան է։

111. Տրված բաոերը գործածելով՝ պատմությո´ւն հորինիր:

Անմեղ, ակնոց, փչակ, արքա, ատամ, արմունկ, ամբողջ, որջ, փարչ, մեղր, արջ, կարճ, փախչել:
Մի անտառում ապրում էր մի առյուծ: Նա այդ անտառի արքան եր: Նա կանչեց արջին, որն ապրում եր իր որջում և ուտում եր մեղր, որն նա շատ եր սիրում: Երբ արջը եկավ արքան նրան հարցրեց թե ինչպես է արել, որ նրա ատամները այտքան գեղեցիկ են նա պատասխանեց, որ նա մի ամբող փչակ ատամի խնամքի պարագաներ ունի, առյուծ արքան փորցում եր նրան համոզել որպեսզի այտ պարագաներից իրեն ել տա բայց նա չհամազայնվեց առյուծը բարկացավ արմունկը խփեց սեղանին և արջը իսկույն փախչեց:

112. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի´ր մեկական բառերով:

Բարի լուր (ավետիս) բերող, արագ ընթացող, բաժակը ձեոքին արտասանվող ճառ, վեպ  գրող,բառարան գրող, ար­տասահմանում ապրող: