Համաշխարհային պատմություն․ Հասարակության վերակառուցման հեղափոխական ուղղին

1․ Ի՞նչ է հեղափոխությունը։ Ի՞նչ արդյունքների կարող է հանգեցնել այն։
Հեղափոխությունը քաղաքական երևույթ է, որի շնորհիվ պատմական կարճ ժամանակահատվածում հասարակության մեջ կատարվում են արմատական փոփոխություններ։
2․ Որո՞նք են Անգլիական հեղափոխության պատճառները։
Անգլայում նույնպես հաստատվել էր միահեծա նություն: XIII դ. երկրում գործում էր խորհրդա րան, որը բաղկացած էր լորդերի և համայնքնե րի պալատներից։
Կարևորագույն հարցերում արքան պարտա վոր էր հաշվի առնել խորհրդարանի կարծիքը։
Սակայն XVII դ. սկզբից այս կարգը խախտվեց, որի պատ ճառով խորացան արքայի և խորհրդարանի միջև հակասությունները։ Արքային պաշտպանում էին հին
ազնվականությունը և անգլիկան եկեղեցին։ Խորհր դարանին սատարում է ինձեռերեցները, նոր ազնվականությունը և ժողովրդի մեծ մասը։ Նրանք առաջ նորդվում էին մաքրակրոն գաղա փարներով, պահանջում էին բարենորոգել եկեղեցին և աշխարհիկ կարգը։
Պայքարը արքայական իշխանության և խորհրդարանի միջև ավելի սրվեց Չարլզ I-ի օրոք։ Նա սահմանում էր կամայական հարկեր, խոչընդոտում ձեռներեցությանը, հետապնդում ազատախոհներին։ Ի վերջո՝ արքան ցրեց խորհրդարանը։
3․ Ե՞րբ է գործել Երկարատև խորհրդարանը։
1640 թ․ Չարլզ I-ը հրավիրեց խորհրդարան։ Այն գործեց մինչև 1653 թ․ և հայտնի է Երկարատև խորհրդարան անունով։
4․ Ո՞վ էր Կրոմվելը և ի՞նչ դեր է խաղացել Անգլիական հեղափոխության ժամանակ։
Չարլզ I-ը մերժեց խորհրդարանի նախաձեռնությունը և հեռացավ։ Նա պատերազմ հայտարարեց։ Խորհրդարանն էլ ստեղծեց իր բանակը՝ Օ․ Կրոմվելի գլխավորությամբ
5․ Անգլիայում ե՞րբ և ո՞ր իրադարձությունների արդյունքում հաստատվեց սահմանադրական միապետություն։ Ի՞նչ անունով է հայտնի Անգլիայի պատմության այդ շրջանը։
6․ Ինչո՞ւ հյուսիսամերիկյան անգլիական գաղութների բնակչությունը դիմեց ազատագրական պայքարի։
8․ Ներկայացրե՛ք Ջ․ Վաշինգտոնի դերը ԱՄՆ-ի ստեղծման գործում

Համաշխարհային Պատմություն․ Արդյունաբերական զարգացման արդյունքները

1․Ի՞նչ անուն ստացավ նոր ժամանակներում ձևավորված հասարակարգը։ Ի՞նչու։
XVIIդ․ սկսած՝ տնտեսական առաջընթացը հանգեցրեց Եվրոպայի նոր հասարակարգի ձևավորմանը։ Այն ընդունված է անվանել արդյունաբերական հասարակություն։
2․ Որո՞նք էին նոր հասարակարգի գլխավոր սոցիալական ուժերը ձեր կարծիքով ձեռնելեցն ու բանվորը ինչո՞վ էին տարբերվում միջնադարյան ազնվական գյուղացուց։
3․ Ովքե՞ր և ինչպե՞ս էին դառնում ձեռներեց։
Նոր ժամանակներում հասարակության ընկերային պատկերը հիմնովին փոխվեց։ Արդյունաբերական հասարակության կարևոր դեմքը դարձան ձեռներեցները և բանվորները։ Ձեռներեցներին անվանում էին բուրժուա, իսկ ավելի ուշ նաև կապիտալիստ։
Բուրժուա ասելով՝ նկատի ունեին քաղաքի պատվարժան բնակիչներին՝ բժիշկներ, փաստաբաններ, դատավորներ, դեղագործներ, վաճառականներ, դրամատերեր։
4․ Ինչու՞ մտավորականության թիվը կտրուկ աճեց։
Քանի որ զարգացած երկրներում միտում կար գրագիտությունը դարձնելու համատարած։
5․ Նոր ժամանակներում ինչո՞վ էր պայմանավորված քաղաքների դերի և քանակի աճը։
XVI դ․ ի վեր Եվրոպայում քաղաքներն աննախադեպ զարգացում ապրեցին։ Ձևվավորվեցին արդյունագործական քաղաքներ, որտեղ կենտրոնացած էին մանուֆակտուրաները, շուկաները, պահեստները և դրամատները։
6․ Ո՞վ էր Ա․Սմիթը, ի՞նչն էր նա համարում ազգերի հարստության աղբյուրը։
XVIIIդ․ անգլիացի տնտեսագետ Ա․ Սմիթը ապացուցեց, որ ազգերի հարստության աղբյուրը աշխատանքն է։
7․ Նկարագրե՛ք մարդկանց կենապայմանները և դրանցում տեղի ունեցած փոփոխությունները Նոր դարերի առաջին փուլում։

Համաշխարհային Պատմություն․ Տեխնիկայի առաջընթացը

1․Ի՞նչ է մանուֆակտուրան։ Ինչո՞վ էր այն տարբերվում միջնադարյան արհեստանոցից։
XV-XVI դդ․ Եվրոպայում աճեց բնակչության թիվը, մեծացավ ապրանքների պահանջարկը։ Արհեստավորական արտադրությունն այլևս չէր կարող բավարարել մարդկանց պահանջմունքները։ Միջնադարյան արհեստանոցի փոխարեն աստիճանաբար առաջացան ավելի խոշոր արտադրական ձեռնարկություններ՝ մանուֆակտուրաներ։
Մանուֆակտուրայում վարձու աշխատող բանվորներից յուրաքանչյուրը հմտանում էր արտադրական մեկ կամ մի քանի գործողության մեջ։ Օրինակ՝ մահուդագործ բանվորներից ոմանք լվանում էին բուրդը, մյուսները՝ մանում, մի մասը ներկում էր, մյուս մասը՝ գործում
2․ Ո՞ր երկրներում առաջինը ստեղծվեցին մանուֆակտուրաներ։
Մանուֆակտուրաները հայտնվեցին նախ Անգլիայում, Հոլանդիայում, Ֆրանսիայում, ապա նաև Եվրոպպայի մյուս երկրներում։
3․ Փաստերով ցո՛ւյց տվեք, որ մանուֆակտուրաների առաջացումը նպաստեց աշխատանքի արտադրողականության աճին և տեխնիկական առաջընթացին։
Երբ Եվրոպայում սկսեց մարդկանց թիվը զգալիորեն աճել ստեղծվեց մանուֆակտորան, և մարդիկ սկսեցին աշխատել,որպեսզի կարողանան ընտանիք պահել: Ունևորները մեծ ներդրումներ արեցին:Եվ եթե մենք հիմա ունենք մեքենաների արտադրությունը կարող ենք ասել,որ դա մանուֆակտուրանների շրոհիվ է,որովհետև ամեն ինչ հաջորդաբար է, չի կարող լինել օրինակ՝ խնձոր առանց ծառի:
4․ XVII-XVIII դարրերում ի՞նչ գործոններ խթանեցին գյուղատնտեսության զարգացմանը։
Գյուղատնտեսությանը խանգարեց արդունաբերությունը:Բոլորը սկսեցին զբաղվել մանուֆակտուրաներով,մեքենաների արտադրությամբ:
5․ Ի՞նչ է արդյունաբերական հեղաշրջումը։ Ո՞ր երկրում և ե՞րբ առաջինը տեղի ունեցավ արդյունաբերական հեղաշրջում։
Արդյունաբերական հեղափոխություն — ձեռքի աշխատանքից անցումը մեքենայականի, մանուֆակտուրայի վերածումը ֆաբրիկայի։ Դա ագրարային տնտեսությունից արդյունաբերական արտադրության անցում է, որը հանգեցնում է հասարակության վերափոխման։ Արդյունաբերական հեղափոխությունը տարբեր երկրներում տեղի էր ունենում տարբեր ժամանակահատվածներում, սակայն ընդհանուր առմամբ արդյունաբերական հեղափոխությունը սկսվեց 18-րդ դարի կեսերից և ավարտվեց 19-րդ դարում։ Արդյունաբերական հեղափոխության հետևանքով տեղի ունեցավ արդյունաբերության արագ զարգացում և կապիտալիզմի՝ որպես աշխարհի գերիշխող տնտեսական համակարգի հաստատող համակարգ։
6․ Ե՞րբ է կառուցվելլ աշխարհում առաջին գործարանը։
Առաջին գործարանը կառուցվել է Ֆրանսիայում 1890 թվականին:
7․ Տեխնիկական ո՞ր գյուտերը և գիտական հայտնագործությունները նպաստեցին արդյունաբերական հեղաշրջման ծավալմանը։
Հեղաշրջման պատճառը դա մեքենաների արտադրությունն էր:Շոգեմեքենան,շոգենավը, շոգեքարշը,շոգեշարժիչը։
8․ Փաստերով հիմնավորե՛ք, որ Անգլիան արդյունաբերական հեղաշրջման ավարտին դարձել էր աշխարհի ամենազարգացած երկիրը։
Արտադրության ամենատարբեր ճյուղերի աննախադեպ զարգացումը Անգլիան դարձրեց մեկ տնտեսական ամբողջություն:Զարգացավ համազգային շուկան: Շուկան էր որոշում ինչ արտադրել,ինչ որակի ու քանակի և ինչ գնով վաճառել:Արդյունաբերական հեղաշրջման ավարտին Անգլիան դարձավ աշխարհի ամենաարգացած երկիրը:1851թ.Լոնդոնում կազմակերպվեց տնտեսական նվաժումների առաջին համաշխարհային ցուցահանդեսը:Ցուցահանդեսին մասնակցել են նաև հայ ձեռներեցներ,որոնց արտադրանքի նմուշներն արժանցել են բարձր պարգևների: