Աշխարհագրություն․ Ինքնաստուգում 8-րդ դասարան

Ինչո՞վ է բացատրվում Ռուսաստանի բնակչության անհամաչափ բաշխումը։
Էական փոփոխություններ է գրում սեռատարիքային կազմը։ Նոր ծնվածների թվի նվազումը բերում է երիտասարդների տեսանելի կշռի նվազման և բարձր տարիք ունեցողների տեսակարար կշռի ավելացման։ Այդ երևույթը հայտնի է «բնակչության ծերացում» անունով։ Ռուսաստանն աչքի է ընկնում նաև բնակիչների, հատկապես տղամարդկանց կյանքի ոչ բարձր միջին տևողությամբ։ Դրա գլխավոր պատճառներն են՝բնակչության ոչ բարձր կենսամակարդակը և ալկոհոլի չափազանց շատ օգտագործումը։ 

2․ Որոնք են Ռուսատանի տնտեսական զարգացման նախադրյալները։
Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախադրյալներն են.
Բազմապիսի ու հարուստ բնական ռեսուրսների առկայությունը,
Համեմատաբար որակյալ աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը,

 • Մեծածավալ կապիտալ շինարարությունն ու արդյունաբերության նոր ճյուղերի զարգացում, որոնք ստեղծում են մեծ պահանջարկ, այսինքն ներքին տարողունակ շուկա։

3․ Որոնք են Ռուսաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը։
Մեքենայաշինություն,արդյունաբերություն,գյուղատնտեսույթուն, էներգետիկա:

4․ Որոնք են հարավ-արևմտյան Ասիայի տնտեսական զարգացման խոչընդոտներն ու խթանիչները։
Հարավարևմտյան Ասիայով են անցնում Եվրոպական ու Աֆրիկական Ասիային կապող հաղորդակցության գլխավոր ուղիները: Դա մեծ ազդեցություն է թողնում այդ տարածաշրջանի երկրների սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական զարգացման վրա: Այս տարածաշրջանը ունի բարենպաստ աշխարհագրական դիրք ու հարուստ է բնական ռեսուրսներով, հատկապես նավթով: Քանի որ խիստ հակասություններ կան Հարավարևմտյան Ասիայի պետությունների միջև, և որի պատճառով էլ այն դարձել է աշխարհի ամենաանկայուն տարածաշրջաններից մեկը: Այստեղ հաճախակի են երկրաշարժերը։

5․ Ո՞ր լճերն են Թուրքիայի տարածքում.
1) Ուրմիան և Արալյանը 3) Կասպիցը և Լադոգան
2) Վանան և Թուզը 4) Օնեգան և Արալյանը

6․ Թուրքիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Իսքենդերունը սև մետաղաձուլության խոշորագույն կենտրոնն է:

2) Երկրի քիմիական արդյունաբերությունն արտադրում է դեղագործական
ապրանքների համաշխարհային արտադրանքի գերակշիռ մասը:
3) Էլեկտրաէներգիայի գերակշիռ մասն արտադրվում է ջէկերում:
4) Թեթև արդյունաբերությունը երկրի արդյունաբերության ավանդական զարգացած ճյուղերից է:

7․ Թուրքիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Տարածքի մեծությամբ առաջինն է Հարավարևմտյան Ասիա տարածաշրջանում:

2) Ափերը ողողում են Սև և Կասպից ծովերի ջրերը:
3) Հյուսիս–արևմուտքում սահմանակցում է Հունաստանին և Բուլղարիային:
4) Տիգրիս գետի վրա կառուցվել է Թուրքիայի ամենախոշոր՝ Քեբանի ջրամբարը:

8․ Իրանին սահմանակից երկրներ չեն.
1) Աֆղանստանը և Հայաստանը
2) Ռուսաստանը և Տաջիկստանը
3) Թուրքմենստանը և Թուրքիան
4) Իրաքը և Պակիստանը

9․ Իրանի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Պարսկերենը պատկանում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին:
2) Իրանի բնակչության մեծ մասը դավանում է իսլամի շիա ուղղությունը:
3) Իրանի սև մետաղաձուլության խոշոր կենտրոնը Սպահանն է:
4) Նավթավերամշակման խոշոր կենտրոն Աբադան քաղաքը Կասպից ծովի
ափին է:

10․ Իրանի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Երկիրը հարուստ է ջրային և անտառային ռեսուրսներով:
2) Հարավկասպիական դաշտավայրը երկրի ամենաչորային շրջանն է:
3) Երկրի կենտրոնական շրջաններում գյուղատնտեսության հիմքը ոռոգովի
երկրագործությունն է:
4) Կասպից ծովի ափամերձ շրջաններում գլխավոր մշակաբույսը փյունիկյան
արմավենին է:

11․ Ընտրել Հարավային Ասիայի պետությունների և դրանց մայրաքաղաքների
համապատասխանությունների ճիշտ շարքը.

 1. Նեպալ ա. Դաքքա
 2. Բանգլադեշ բ. Կատմանդու
 3. Հնդկաստան գ. Իսլամաբադ
 4. Պակիստան դ. Դելի
  1) 1–ա, 2–բ, 3–գ, 4–դ
  2) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–բ
  3) 1–բ, 2–ա, 3–դ, 4–գ
  4) 1–գ, 2–բ, 3–դ, 4–ա

12․ Ո՞ր կրոնն է ծագել Հարավային Ասիա տարածաշրջանում.
1) քրիստոնեությունը
2) բուդդայականությունը
3) մահմեդականությունը
4) հուդայականությունը

13․ Բնութագրումով որոշել տարածաշրջանը.
Այս տարածաշրջանն աչքի է ընկնում բնակչության բարձր խտությամբ: Բնակչության մեծ մասը խոսում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին պատկանող լեզուներով: Այստեղ գերակշռում են տնտեսապես թույլ, ագրարային տնտեսություն ունեցող երկրները: Տարածաշրջանը միջազգային շուկա է արտահանում ջութ և
ջութե ապրանքներ, թեյ և համեմունք: Ո՞ր տարածաշրջանն է.

1) Հարավային Ասիան 3) Հարավարևմտյան Ասիան
2) Արևելյան Ասիան 4) Կենտրոնական Ասիան

14․Բնութագրեք Թուրքիայի աշխարհագրական դիրքը:
Թուրքիան աշխարհի այն փոքրաթիվ երկրներից է, որի տարածքը միաժամանակ գտնվում է երկու աշխարհամասերում` Եվրոպայում և Ասիայում, սակայն նրա (97%)-ը գտնվում է Ասիայում, այդ պատճառով էլ Թուրքիան համարվում է Հարավարևմտյան Ասիայի կազմում: Թուրքիայի եվրոպական մասը կազմում է պատմական Արևելյան Թրակիան, որը գտնվում է Բալկանյան թերակղզու հարավ-արևելյան մասում:

15․ Որո՞նք են Իրանի զարգացման նախադրյալները:
Իրանի զարգացման նախադրյալներն են բնական ռեսուրսները և տնտեսությունը։

Աշխարհագրություն․Հարավ-արևմտյան Ասիա

 1. Ինչպիսին է Հարավ-արևմտյան Ասիայի աշխարհագրական դիրքը։
  Հարավ-արևմտյան Ասիան գտնվում է շատ ծովերի շրջապատման մեջ, որոնցից են Արաբական, Սև, Կարմիր, Կասպից ծովերը և Ադենի, Օմանի և Պարսից ծոցերը։ Հարավ-արևմտյան Ասիան լի է լեռներով։ Այնտեղ են գտնվում Հիմալայան լեռները և լեռնային և քարքարոտ վայրերը կազմում են ամբողջ տարածքի 3/5-րդ մասը։
 2. Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված Հարավարևմտյան Ասիայի ՏԱԴ-ի և ՔԱԴ-ի առանձնահատկությունները , ՀՀ համար դրանք ի՞նչ նշանակություն ունի։
  Հայաստանի համար վատ է այն, որ նրա տարածքում չկան ծովային նավահանգիստներ։ Հայաստանը լեռնային երկիր է և չունի այդքան շատ տափաստաններ, ինչի պատճառով է մենք չկան բավականին անտառներ, բայց փոխարենը Հայաստանը հարուստ է քարի պաշարներոբ։ Հայաստանն, իդեպ, գրեթե ամբողջությամբ շրջապատված է մուսուլմանական երկրներով։
 3. Ուրվագծային քարտեզի վրա առանձնացնել Հարավարրևմտյան Ասիա տարածաշրջանի մեջ մտնող պետություններըև դրանց ափերը ողողող ջրային ավազանները։
 4. Որոնք են հարավ-արևմտյան Ասիայի տնտեսական զարգացման խոչընդոտներն ու խթանիչները
  Խթանիչներ – Հարավ-արևմտյան Ասիայի երկրներում գտնվում է նավթի համաշխարհային պաշարների նավթի 2/3, գազի պաշարների 1/4։ Այդ տարածաշրջանը հարուստ է նաև մետաղներով և այլ օգտակար հանածոներով։
  Խոչընդոտներ – Անապատային և լեռնային տարածքները, որոնք բարենպաստ չեն գյուղատնտեսության, նաև տրանսպորտի զարգացման համար։ Տարածաշրջանը անկայուն է, շատ են պատերազմները ու հակամարտությունները, տարածաշրջանի խոշոր և հարուստ երկրները միապետություններ են, ինչը խանգարում է տնտեսության և գիտության զարգացմանը։
 5. Ինչ ներդրում ունի Հարավ-արևմտյան Ասիան քաղաքաքկրթության մեջ, որն է հայերի ունեցած ավանդը։
  Տարածաշրջանում կան հնագույն, հազարամյակների պատմություն ունեցող ազգեր, քաղաքներ։ Դրանցից են Երուսաղեմը, Թեհրանը, Երևանը, Պերսեպոլիսը, Բեյրույթը, Պալմիրան և այլն․։ Դրանց կողքին կան նաև ժամանակակից նոր քաղաքներ, երկրաքերերով և գեր ժամանակակից ինֆրակառուցվածքով, ինչպես օրինակ Դոհան, Դուբայը։
 6. Ինչով է պայմանավորված հարավ-արևմտյան Ասիայի մի շարք երկրներում տղամարդկանց մեծ թիվը
  Տարածաշրջանի երկների մեծ մասը ավանդական մահմեդական երկրներ են, որտեղ կրոնի դերը շատ բարձր է։ Այդ հասարակություններում գոյություն ունի տղամարդու, արուզավակի պաշտամունք։ Այդ պատճառով բարձր է սեռաաական սկզբունքով հղիության ընդհատման դեպքերը։
 7. Ինչ դեր ունի հարավ-արևմտյան Ասիան ամողջ աշխարհում։

Այդ տարածաշրջանում են գտնվում ածխաջրային էներգակիրների ամենահարուստ պաշարները։

Սաուդյան Արաբիայում, Մեքքա քաղաքում է գտննվում Իսլամական աշխարհի ամենաարժեքավոր սրբությունը։

Տարածաշրջանը ինտեսիվ տնտեսական զարգացում է ապրում։

Աշխարհագրություն․ Արաբական մշակույթ

Արաբական մշակույթը ընդգրկում է Արևմտյան Ասիայի և Հյուսիսային Աֆրիկայի արաբական երկրների (Մարոկկոյից մինչև Պարսից ծոց) մշակույթը։ Այդ երկրների լեզուն, գրականությունը, խոհանոցը, արվեստը, ճարտարապետությունը, երաժշտությունը, փիլիսոփայությունը և այլ ուղղություներ համաարաբական աշխարհի մշակութային ժառանգության անբաժանելի մասն են կազմում։

Միջնադարյան մշակույթը ձևավորվել է Արաբական խալիֆայությունում VII-X դարերում, արաբների և նրանց կողմից նվաճված Մերձավոր ու Միջին Արևելքի, Հյուսիսային Աֆրիկայի և Հարավարևմտյան Եվրոպայի ժողովուրդների մշակութային փոխազդեցության ընթացքում։ Գիտական գրականության մեջ «արաբական մշակույթ» տերմինը գործածվում է ինչպես բուն արաբական ժողովուրդների, այնպես էլ խալիֆայության մեջ մտնող այլ ժողովուրդների միջնադարյան արաբալեզու մշակույթն արտահայտելու համար։ Վերջին իմաստով այն երբեմն պայմանականորեն նույնացվում է «իսլամական մշակույթ» հասկացության հետ։ Արաբական մշակույթի ձևավորումը տեղի է ունեցել իսլամի երևան գալու (VI դարի առաջին կես) և խալիֆայության կազմավորման ժամանակաշրջանում։ Վաղ շրջանում արաբական մշակույթի ձևավորումը հիմնականում ընթացել է նվաճված ժողովուրդների մշակութային ժառանգությունը (հին հունական, հելլենիստական–հռոմեական, արամեական, իրանական և այլն) գաղափարական ու սոցիալ–քաղաքական նոր պայմաններում յուրացնելու, վերագնահատելու և ստեղծագործաբար զարգացնելու ուղղությամբ։ Արաբներն իրենք արաբական մշակույթին տվել են իսլամը (որի մեջ հետագայում ներթափանցեցին իրանական փիլիսոփայության տարրեր), արաբերեն լեզուն, բեդվինական պոեզիայի ավանդույթները։ VII-VIII դարերի կեսերին արաբական մշակույթի գլխավոր կենտրոններն էին Դամասկոսը՝ Ասորիքում, Մեքքան և Մեդինան՝ Արաբիայում, Բասրան՝ Իրաքում։ Աբբասյանների ժամանակ կենտրոնը դարձավ 762 թվականին հիմնադրված Բաղդադ քաղաքը։

Աշխարհագրություն․ Ռուսաստանի Դաշնություն

 1. Ի՞նչ դեր ունեն Ռուսաստանի բնական պայմաններն ու բնական ռեսուրսները երկրի զարգացման հարցում
  Ռուսաստանն աշխարհում առաջին պետությունն է ոչ միայն իր տարածքի մեծությամբ, այլև բնակլիմայական պայմանների ու ռեսուրսների բազմազանությամբ։ Ռուսաստանն շատ մեծ դեր ունի բնական ռեսուրսների ու պայմանների զարգացման հարցում։ Ռուսաստանը անտառածածկ պետություն է։ Այն հարուստ է խոշոր և ջրառատ գետերով և այլն։
 2. Ուրվագծայի քարտեզի վրա նշել Ռուսաստանի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները:
 3. Ռուսաստանի հարևան պետություններն են՝Ուկրաինան, Բելառուսիան, Լիտվան, Լատվիան, Լեհաստանը, Շվեդիան, Ֆինլանդիան, Նորվեգիան, Ղազախստանը, Մոնղոլիան, Վրաստանը, Թուրքիան։
  Ողողող ջրային ավազաներն են՝Հյուսիսային Սառուցյալ Օվկիանոսը, Խաղաղ Օվկիանոսը, Բարենցի ծովը, Կարայի ծովը, Լապտեվների ծովը, Արևելա-Սիբիրական ծովը, Բերինգի ծովը, Օխոտի ծովը, Վիլկիցկու նեղուցը, Բերինգի նեղուցը։
  Ողողող ջրային ավազաներն են՝Հյուսիսային Սառուցյալ Օվկիանոսը, Խաղաղ Օվկիանոսը, Բարենցի ծովը, Կարայի ծովը, Լապտեվների ծովը, Արևելա-Սիբիրական ծովը, Բերինգի ծովը, Օխոտի ծովը, Վիլկիցկու նեղուցը, Բերինգի նեղուցը։

 4. Լրացուցիչ աշխատանք
 5. Գտնել տեղեկություններ և փաստեր  ՌԴ-ի մասին։
 6. 1. Ռուսաստանը աշխարհի ամենամեծ երկիրն է ՝ ավելի քան 17 միլիոն կմ 2 տարածքով, ուստի նրա երկարությունը արևելքից արևմուտք ընդգրկում է միանգամից 10 ժամային գոտի:
 7. 2. Ռուսաստանի Դաշնությունն ընդգրկում է 21 ազգային հանրապետություն, որոնք զբաղեցնում են Ռուսաստանի տարածքի 21% -ը:
 8. 3. Ամբողջ աշխարհում Ռուսաստանը համարվում է եվրոպական երկիր, բայց դրա հետ մեկտեղ նրա տարածքի 2/3-ը գտնվում է Ասիայում:
 9. 4. Ռուսաստանը բաժանվում է ԱՄՆ-ից ընդամենը 4 կմ-ով, ինչը բաժանում է ռուսական Ռատմանով կղզին և ամերիկյան Կրուզենսշտեռն կղզին:
 10. 5. frրտահարված Սիբիրի տարածքը 9,7 միլիոն կմ 2 է, ինչը կազմում է Երկիր մոլորակի ցամաքային տարածքի 9% -ը:
 11. 6. Անտառները գրավում են Ռուսաստանի տարածքի մեծ մասը և կազմում են Ռուսաստանի տարածքի 60% -ը: Ռուսաստանը հարուստ է նաև ջրային ռեսուրսներով, որոնք ներառում են 3 միլիոն լճեր և 2,5 միլիոն գետեր:
 12. 7. Ռուսաստանում գտնվող լիճը, որը գտնվում է Վալդայի ազգային պարկում, ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ցուցակում: Նրանք ասում են, որ այս լճի ջուրը բուժիչ է և սուրբ:
 13. 8. Ռուսաստանում Կարապի լիճը ոչ միայն բալետի անունն է, այլև Ալթայի երկրամասի այն վայրը, որտեղ նոյեմբերին ձմռանը ժամանում է շուրջ 300 կարապ և 2000 բադ:
 14. 9. Ռուսաստանում մայր բնությունը հարգված է, հետեւաբար երկրի տարածքի 4% -ը զբաղեցնում են արգելոցները:
 15. 10. Ռուսաստանը միակ պետությունն է ամբողջ աշխարհում, որի տարածքը լվանում է միանգամից 12 ծով:
 16. 11. Ռուսաստանում ապրում է աշխարհի ամենամեծ ակտիվ հրաբուխը `Կլյուչևսկայա Սոպկան, որի բարձրությունը 4,85 կմ է, և պարբերաբար ժայթքում է ավելի քան 7000 տարի:
 17. 12. Ռուսաստանում կլիման շատ բազմազան է, և եթե Սոչիում ձմռանը օդի սովորական ջերմաստիճանը + 5 ° C է, ապա Յակուտիա գյուղում միաժամանակ կարող է հասնել -55 ° C:
 18. 13. Օմի ռեկորդային ցածր ջերմաստիճանը գրանցվել է 1924 թվականին Ռուսաստանի Օիմյակոն քաղաքում, և այն հասնում էր մինչև -710 ° C:
 19. 14. Գազի և նավթի արտադրության, ինչպես նաև ալյումինի, պողպատի և ազոտի պարարտանյութերի արտահանման աշխարհում աշխարհում առաջին տեղը շնորհվում է Ռուսաստանի Դաշնությանը:
 20. 15. Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվան աշխարհի ամենախիտ բնակեցված քաղաքներից մեկն է, ի վերջո, ըստ պաշտոնական տվյալների, այնտեղ ապրում է 11 միլիոն մարդ:
 21. 16. Բնակչության թվով Ռուսաստանը աշխարհում զբաղեցնում է 7-րդ տեղը և ունի 145 միլիոն մարդ, իսկ Ռուսաստանում բնակվող ռուսաստանցիները կազմում են բնակչության 75% -ը:
 22. 17. Մոսկվան աշխարհի ամենահարուստ և ամենաթանկ քաղաքներից մեկն է, և այս քաղաքում աշխատավարձերի մակարդակը տարբերվում է Ռուսաստանի այլ քաղաքների աշխատավարձերի մակարդակից 3-ով, իսկ երբեմն `33 անգամ:
 23. 18. Ռուսաստանում կա մեկ զարմանահրաշ քաղաք ՝ Սյուզդալը, 15 կմ 2 տարածքում, որտեղ բնակվում է 10 000 մարդ, և ինչը զարմանալի է նրանով, որ կան 53 տաճարներ ՝ հոյակապ իրենց գեղեցկությամբ և զարդարանքով:
 24. 19. Ռուսաստանի Եկատերինբուրգ քաղաքը 2002 թ.-ին, ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վարկանիշի, ընդգրկվել է աշխարհի ամենաիդեալական 12 քաղաքների ցուցակում:
 25. 20. Աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը, որտեղ մարդիկ դեռ ապրում են, գտնվում է Ռուսաստանում. Սա Դաղստան Դերբենտ քաղաքն է:
 26. 21. Եթե մենք միասին գումարենք Նիդեռլանդների և Բելգիայի տարածքները, ապա դրանց տարածքը հավասար կլինի Տամբովի շրջանի տարածքին:
 27. 22. Ռուսաստանի Դաշնությունը համարվում է Հռոմեական կայսրության իրավահաջորդ, քանի որ իր զինանշանի վրա պատկերված երկգլխանի արծիվը խորհրդանշում է բյուզանդական գաղափարը եկեղեցու և պետության ուժի ներդաշնակ փոխգործակցության մասին:
 28. 23. Ռուսաստանը հարուստ է իր գաղտնիքներով: Օրինակ ՝ այնտեղ ավելի քան 15 քաղաք կա, որոնք բոլորից թաքնված են, քանի որ դրանք չկան քարտեզների կամ ճանապարհային նշանների վրա, և, իրոք, ոչ մի տեղ, և, իհարկե, օտարերկրացիներին խստիվ արգելված է այնտեղ մուտք գործելը:
 29. 24. Մոսկվայի մետրոն աշխարհի ամենաճշտապահ մետրոն է, քանի որ պիկ ժամին գնացքների միջակայքերը կազմում են ընդամենը 1,5 րոպե:
 30. 25. Աշխարհի ամենախորը մետրոն տեղակայված է Ռուսաստանի Դաշնության մշակութային մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգում, որի խորությունը կազմում է 100 մետր:
 31. 26. Ռուսական մետրոն Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավիահարվածների ժամանակ ամենաապահով տեղն էր, և այնտեղ ռմբակոծության ժամանակ 150 մարդ էր ծնվել:
 32. 27. Սանկտ Պետերբուրգը կոչվում է Ռուսաստանի մշակութային մայրաքաղաք `հենց այս քաղաքում կա 2000 գրադարան, 45 արվեստի պատկերասրահ, 221 թանգարան, շուրջ 80 թատրոն և նույնքան մշակույթի ակումբներ և պալատներ:
 33. 28. Պետերհոֆը աշխարհի ամենահիասքանչ պալատական ​​և պարկային համալիրներից մեկն է, քանի որ բացի շքեղ պալատներից, այն զարմացնում է հսկայական քանակությամբ շատրվաններով, որոնցից կա 176 կտոր, որոնցից 40-ը իսկապես հսկա են:
 34. 29. Ռուսաստանում ամենաերկար երկաթգիծը Անդրսիբիրյան երկաթուղին է, որը կապում է Մոսկվան և Վլադիվոստոկը: Այս արահետի երկարությունը 9298 կմ է, իսկ ճանապարհորդության ընթացքում այն ​​ընդգրկում է 8 ժամային գոտիներ, 87 քաղաքներ և 16 գետեր:
 35. 30. Ռուսաստանում կա նաև աշխարհում ամենամեծ քաղցրահամ լիճը `Բայկալը, որի ծավալը կազմում է 23 կմ 3: Պատկերացնելու համար դրա մեծությունը, բավական է խորհել այն փաստի վրա, որ աշխարհի 12 խոշոր գետերը պետք է հոսեն մի ամբողջ տարի, որպեսզի լրացնեն Բայկալը:
 36. Ներկայացնել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների ընդհանուր բնույթը(քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական առումով):
 37. Պատրաստել ուսումնական նյութ(տեսանյութերի կամ ձայնագրությունների միջոցով)։

Աշխարհագրություն․ Գործնական աշխատանք

1.Արևելյան Եվրոպա տարածաշրջանի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ:

   1. Տարածքի մեծությամբ երկրորդն է Եվրոպա աշխարհամասի տարածաշրջաններից:

   2.Տարածքը ողողվում է Սև և Բալթիկ ծովերի ջրերով:
   3Կլիման մերձարևաղարձային միջերկրածովային է:

    4.Տարածաշրջանի տարածքով հոսող գետերից են Դանուբը և Հռեևոսը:

2.Համապատասխանեցնել տրված պետությունների և դրանց մայրաքաղաքների անվանումները:

   1.Հունգարիա                                          ա. Պրահա

   2.Ռումինիա                                            բ. Բուդապեշտ

   3.Բելառուս                                             գ. Բուխարեստ

   4.Չեխիա                                                  դ.Մինսկ

Հունգարիա- Բուդապեշտ
Ռումինիա- Բուխարեստ
Բելառուս- Մինսկ
Չեխիա- Պրահա

3․ Բնութագրումով որոշել պետությունը:

Արևելաեվրոպական այդ պետությունը ելք չունի դեպի ծով: Նրա  մայրաքաղաքը միջնադարյան եվրոպական  ճարտարապետական մշակույթը  պահպանած քաղաքներից  է: Մայրաքաղաքը  հայտնի  է  իր  տեսարժան  վայրերով: Ո՞րն է այղ պետությունը:

Պատասխան Չեխիա։

4. Որ  շարքում  են  տրված  Արևելյան  Եվրոպա  տարածաշրջանի  պետությունները  տրված  տարածքի  նվազման  կարգով

1.Ուկրաինա,   Բելառուս,   Չեխիա,   Մոլդովա

2. Բելառուս, Ուկրաինա, Մոլդովա ,Չեխիա

3. Չեխիա, Բելառուս, Ուկրաինա, Մոլդովա ,

4. Ուկրաինա, Չեխիա ,Մոլդովա , Բելառուս

5․ Տրված էլեկտրակայանների տիպերից որի՞ արտադրանքի բաժինն է մեծ Գերմանիայի էներգետիկական համակարգում.
1) ատոմային էլեկտրակայաններ 3) մակընթացային էլեկտրակայաններ
2) ջերմային էլեկտրակայաններ 4) ջրային էլեկտրակայաններ

6․Բնութագրումով որոշել երկիրը.
Այս երկիրը նախագահական հանրապետություն է: Այն ցամաքային կապող օղակ է Պիրենեյան թերակղզու և Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների միջև: Հարուստ է ուրանի պաշարներով, որի շնորհիվ էլեկտրաէներգիայի զգալի մասը արտադրվում է աէկներում: Ո՞րն է այդ երկիրը.
1) ՌԴ–ն 2) Ֆրանսիան 3) Գերմանիան 4) Իսպանիա

7․Բնութագրումով որոշել պետությունը.

Եվրոպական այս երկիրը սահմանադրական միապետություն է:Մայրաքաղաքը խոշոր ծովային նավահանգիստ է և համաշխարհային նշանակության ֆինանսական կենտրոն:Արդյունաբերության ավանդական ճյուղերից են ածխարդյունաբերությունն ու սև մետաղաձուլությունը:Որն է այդ պետությունը.

1.Ֆրանսիան 2.Գերմանիան 3.Մեծ Բրիտանիան 4.Շվեդիան

 8․ Ո՞ր շարքի բոլոր քաղաքներն են մայրաքաղաքներ.

1.Փարիզ, Ժնև, Վիեննա 2.Բեռլին, Լյուքսեմբուրգ, Լիոն

3.Բեռն, Բրյուսել, Փարիզ 4.Ամստերդամ, Բեռլին, Մարսել

9․Բնութագրումով որոշել տարածաշրջանը.
Այս տարածաշրջանն աչքի է ընկնում բնակչության բարձր խտությամբ: Բնակչության մեծ մասը խոսում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին պատկանող լեզուներով: Այստեղ գերակշռում են տնտեսապես թույլ, ագրարային տնտեսություն ունեցող երկրները: Տարածաշրջանը միջազգային շուկա է արտահանում ջութ և
ջութե ապրանքներ, թեյ և համեմունք: Ո՞ր տարածաշրջանն է.

1) Հարավային Ասիան 3) Հարավարևմտյան Ասիան
2) Արևելյան Ասիան 4) Կենտրոնական Ասիան

10․ Ուրվագծային քարտեզի վրա, նշե՜լ Եվրոպայի բոլոր երկրները (ստանալ Եվրոպայի ամբողջական քարտեզը)։

Աշխարհագրություն․ Հարավային Եվրոպա

 1. Բնութագրեք Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրը, ինչպե՞ս է այն փոխվել ժամանակի ընթացքում:
  Հարավային Եվրոպան հաճախ անվանում են Միջերկրական Եվրոպա, քանի աշխարհագրական հարմար դիրքի շնորհիվ երկրների մեծ մասը մուտք ունի դեպի Միջերկրական ծով: Ժամանակի ընթացքում աշխարհագրական դիրքը փոփոխվել է, սակայն կլիման միշտ եղել է բարենպաստ:
 2. Որո՞նք են Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսոությունների զարգացած ճյուղերը
  Զարգացած է բուսաբուծությունը, զբոսաշրջությունը, գյուղատնտեսությունը: Հարավային Եվրոպան աշխարհի զբոսաշրջության և հանգստի խոշոր շրջաններից է: Իսկ բուսաբուծության և գյուղատնտեսության համար կան նպաստավոր պայմաններ:
 3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Հարավային Եվրոպայի երկրները:

Աշխարհագրություն․ Ֆրանսիա

 1. Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը: 
  Ֆրանսիայի Հանրապետությունը գտնվում է Եվրոպայի արևմուտքում, հյուսիսում և արևմուտքում ողողվում է Ատլանտյան օվկիանոսի, իսկ հարավում՝ Միջերկրական ծովի ջրերով:
  Ֆրանսիան գտնվում է Եվրոպայի ծայր արևմուտքում և ունի շատ հարմար տնտեսաաշխարհագրական դիրք:
 2. Որո՞նք են ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները
  Ֆրանսիայի Հանրապետությունը գտնվում է Եվրոպայի արևմուտքում, հյուսիսում և արևմուտքում ողողվում է Ատլանտյան օվկիանոսի, իսկ հարավում՝ Միջերկրական ծովի ջրերով:
  Ֆրանսիան գտնվում է Եվրոպայի ծայր արևմուտքում և ունի շատ հարմար տնտեսաաշխարհագրական դիրք:
 3. Ի՞նչ դեր ունի Ֆրանսիան ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում:
  Ժամանակակից Ֆրանսիայի տարածքները մոտավոր համընկնում են Գալիայի հետ։ Գալիան բարգավաճող երկիր էր, որի հարավային մասը ենթարկվում էր հռոմեական և հունական ճնշումներին։
 4. Որոնք են Ֆրանսիայիում զբոսաշրջության և հանգստի կազմակերպման ռեսուրսները։
  Միջերկրական գեղեցիկ ափերը և ձյունառատ ալպերի մաքուր օդը զբոսաշրջության լայն հնարավորություններ են ստեղծում։Ֆրանսիա տարեկան այցելում է 70-75 միլիոն զբոսաշրջիկներ։
 5. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել, Ֆրանսիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Աշխարհագրություն․ Գործնական աշխատանք

Առաջադրանք 1. Եվրոպայի ուրվագծային քարտեզի վրա պատկերել Եվրոպայի 2 տարածաշրջանները ( (Արևմտյան Եվրոպա և Հվ․ Եվրոպա) իրենց համապատասխան պետություններով և մայրաքաղաքներով

Առաջադրանք 2. Եվրոպայի քաղաքական քարտեզի վրա առանձնացնել ՀՆԱ առավել բարձր ցուցանիշ ունեցող երկրները:
Առաջադրանք 3․ Ընդհանուր կողմերով տվեք Եվրոպայի տեղը քաղաքակրթության և մարդկության առաջընթացի գործում։
Մեծ է Եվրոպայի դերը քաղաքակրթության և մարդկության առաջընթացի գործում: Եվրոպան քաղաքական, տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական, ռազմական ֆինանսական շատ բարդ մարմին է, բազմաբովանդակ համակարգ, համաշխարհային տնտեսության (եվրակենտրոն) մոդելի բնօրրանը։ Եվրոպան մարդկության բոլոր ժամանակներում եղել է մեծ հայտնագործությունների, վերածննդի, մեքենայական արտադրության, այրդունաբերական հեղաշրջումների հայրենիք է։ Եվրոպայի քաղակական քարտեզը մեծ փոփոխությունների է ենթարկվել առաջին և երկրուրդ պատերազմների հետո։ Եվրոպայում առանց Ռուսաստանի դաշնության կա 44 պետություն։ Եվրոպան բաժանվում է՝ Արևմտյան, Արևելյան, Հարավային և Հյուսիսային Եվրոպաների։

Առաջադրանք 4․ Թվարկել Մեծ Բրիտանիայի զարգացման նախադրյալները։

Մեծ Բրիտանիայի ռելիեֆը հիմնականում հարթ է, իսկ հյուսիսի, Շոտլանդիայի ոչ բարձր լեռները չեն խոչընդոտում տնտեսական զարգացմանը։ Մեծ Բրիտանիան ողջ Եվրոպայի այն եզակի երկրներից է, որը նավթով, գազով և քարածխով կարող է բավարարել սեփական պահանջները։ Նավթի և գազի մեծ պաշարներ կան Հյուսիսային Ծովի ծանծաղուտի բրիտանական հատվածում։ Քարածխի մեծ կուտակումներ կան Միջին Անգլիայում, Հարավային Ուելսում և Շոտլանդիայում։ Մեծ Բրիտանիա կղզու կենտրոնական մասի երկաթի և գունավոր մի շարք մետաղների հանքավայրերը երկարատև սպառվել են գրեթե շահագործման հետևանքով։

Առաջադրանք 5. Գնահատեք Արևմտյան Եվրոպայի արդյունաբերության և գյուղատնտեսության զարգացման բնական նախադրյալները:

Արևելյան Եվրոպայի երկրներն իրենց զարգացման մակարդակով նկատելիորեն
տարբերվում են միմյանցից և մեծ չափով Եվրոպայի մնացած տարածաշրջանների
երկրներից: Ներկայումս զգալիորեն հաղթահարել են «անցումային տնտեսության»
դժվարությունները: Այս երկրները դասվում են զարգացման միջին մակարդակի հասած
երկրների թվին: Գերիշխող է տնտեսապես ակտիվ բնակչության զբաղվածությունն
արդյունաբերության և գյուղատնտեսության մեջ և ցածրծառայությունների ոլորտում: Այսպես, տարածաշրջանի առավել բարձր մակարդակ ունեցող երկրում Չեխիայում,
ներկայումս արդյունաբերության մեջ զբաղված է տնտեսապես ակտիվ բնակչության 40
%-ը, գյուղատնտեսության մեջ4 և ծառայությունների ոլորտում 56 %-ը: Բուլղարիայում
համապատասխանաբար33, 10 և 57 %-ը և Լեհաստանում 29, 18 և 53 %-ը:


Առաջադրանք 6․ Առանձնացնել Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի ներկայիս բնակչության ձևավորման գործընթացները։ Մեկնաբանել սեռատարիքային կազմի առանձնահատկությունները։

Առաջադրանք 7. Համեմատել Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի տրանսպորտի զարգացման առանձնահատկությունները։

 Առաջադրանք 8. Թվարկել և ուրվագծային քարտեզի վրա նշել, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի խոշոր քաղաքները։