Կենսաբանություն. Մարտ ամսվա ամփոփում

1. Արյան բաղադրություն

2. Արյան մակարդում։

3. Սրտի կառուցվածք։

4. Արյան մեծ և փոքր շրջան։

5. Սրտամկանի ինֆակտ

6. Գլխուղեղի կաթված։

7. Շնչառական համակարգի կառուցվածքը

8. Շնչառական համակարգը ինչպես է կապված արյունատար համակարգի հետ։

9. Հղումներով ներկայացնել մարտ ամսվա բլոգային աշխատանքները։

Դաս 2.

2. Անհավասարությունների լրացուցիչ հատկություններ

Տեսական նյութ

Օգտագործելով անհավասարությունների հիմնական հատկությունները՝ կարելի է ապացուցել ևս մի քանի հատկություն.

Հատկություն 1. Ցանկացած a և b ոչ բացասական իրական թվերի և n բնական թվի համար, եթե

                           an>bn, ապա a>b:

Հատկություն 2. Կամայական a և b դրական թվերի և n բացասական ամբողջ թվի համար՝ եթե 

                         a>b ապա an<bn:

Հատկություն 3. Կամայական a և b դրական թվերի և n բացասական ամբողջ թվի համար՝ եթե 

                          an>bn ապա a<b:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Համեմատեք՝

362.ա) 4<18
բ)25<36
գ)16<100
դ) 1,69<2,25
ե)

2) Ապացուցեք, որ

3)

140. Տրված գոյականներին ածանցներ ավելացրո՛ւ, որ ածականներ դառնան:

Սիրտ- սրտակեր
վախ- վախկոտ
քար-
մայր, երկինք, արև, փայտ, լեռ(ն), փողոց, երկաթ, օդ, ծաղիկ, եղբայր, ոսկի, արծաթ, ծով, Ամերիկա, Ֆրանսիա, Գերմանիա:

141․ Նախադասությունները կարդա՛ և պարզի՛ր, թե ի՞նչ դեր ունեն ածականին ավելացված ավելի, պակաս, ամենից բառերը: Դուրս գրիր այդ ածականները։

Կետերը ջրի տակ կարողանում են երկար մնալ՝ մեկից երկու ժամ: Ծովային կրիաներն ավելի երկար են դիմանում՝ երեք ժամ և ավելի: Սակայն ծովային կրիաների մի տեսակ կա, որ ջրի տակ ամենից երկար է մնում. նա կարող է մի քանի օր դուրս չգալ: Պինգվիններն ընդհանրապես խոշոր թռչուններ են: Դրանց մեջ արքայական պինգվինն ավելի խոշոր է, քան մյուս տեսակի պինգվինները: Ամենից խոշորը կայսերական պինգվինն է, որը ամենից հաճախ հանդիպող տեսակներից է:

Օվկիանոսի ջրերն ամենուր աղի են: Բայց բևեռային շրջաններում ջուրը պակաս աղի է, քան մյուս տեղերում: Ամենից քիչ աղի է Բալթիկ ծովի ջուրը, իսկ ամենից շատ՝ Կարմիր ծովինն ու Պարսից ծոցինը:

Փետրվար ամսվա ամփոփում

Ներկայացնել հենաշարժիչ համակարգի գործառույթը մեր օրգանիզմում։
Ներկայացնել ոսկռերի կառուցվածքը։
Մկանային համակարգի կառուցվածքը և ֆունկցիան։
Ներկայացնել հետաքրքիր փաստեր մկանների մասին։
մկանների տեսակները։
Արյան բաղադրություն և ձևավոր տարրեր
Արյունը ինչ կարևոր ֆունկցիա ունի մեր օրգանիզմում
Արյան կարգեր
Արյան մակարդումբ գ-

Հայոց լեզու․ Գործնական քերականություն

132․Կազմիր տրված գոյականների սեռական հոլովը և նշիր, թե որ հոլովմանն է պատկանում:

Սենյակ, տուն, քաղաք, այգի, օր, գեղեցկություն, լեռ, քույր, դուռ, փողոց, բեռ, գիրք, ամիս, լուսամուտ, ձյուն, ընկեր, ուսում, աշուն, գրիչ, շուն, ձուկ, բարդի, խաղող, զարգացում, դիմում, խնձորենի, րոպե, շաբաթ, ապակի, սար, պապ,  մասրենի, մորեղբայր, գդալ, սյուն, ձի, երեկ,  երեկո,  խաղաղություն:

Օրինակ`  սենյակ-սենյակի, ի հոլովման 

133․Տրված զույգ բառերից կազմի՛ր ածականներ:
Առյուծ և սիրտ- առյուծասիրտ
տերև և փուշ-փշատերև
երանգ և երփն- երփներանգ
ձայն և վիշապ-վիշապաձայն
թույր և ձյուն,
սուր և ծայր, դատարկ և գլուխ, շեկ և հեր, գունդ և ձև, փրփուր և բաշ, միշտ և ժպիտ, ձյուն և փրփուր:

100. Տրված առածներում կետերի փոխարեն տեղադրիր հականիշ ածականները:

Անճոռնի ճուտիկը սիրուն կարապ կդառնա: (սիրուն, անճոռնի)
Ասելը հեշտ է, անելն է դժվար : (հեշտ, դժվար)
Վատ կտորից լավ վերարկու չես կարի: (լավ, վատ)
Ժլատի փորը դապարկ է, գրպանը՝ լիքը: (լիքը, դատարկ)

Չքավորի գրպանը դատարկ ՝, սիրտը՝ լիքը .: (լիքը, դատարկ)

101.Խմբավորիր բայերը ըստ ինչ անել, ինչ լինել  հարցերի:

Այցելել- ինչ անել
փարթամանալ- ինչ լինել
գնահատել- ինչ անել
հարստանալ- ինչ անել
կարմրել- ինչ լինել
ներել- ինչ անել
լուսանալ- ինչ լինել
կահավորել
էժանանալ, գոլորշիանալ, խնամել, ճաքել,կռվել, կապտել, ծարավել, վստահել, շիկնել, նեղանալ:

Հայոց լեզու. Գործնական քերականություն

93.Յուրաքանչյուր շարքից վերցրու մեկական գոյական և կազմիր վեց բարդ գոյական:

ա. գիր, քաղաք, ծով, որս, լեռ, զարկ:
բ.  նկար, շղթա, սեղան, երակ, պետ, գող:

ա. մայր, պատկեր, ավազակախումբ, ճակատ, գինի, պար:
բ.  սրահ, մարտ, գործ, խումբ, պետ, տուն:

94. Առաջին շարքի գոյականներից և երկրորդ շարքի վերջածանցներից հնարավոր բոլոր տարբերակներով կազմիր ածանցավոր գոյականներ:
ա. արհեստ, խմոր, թագ, գազան, հավաք, հեծանիվ, որս, զինվոր, դատ, ճանապարհ, բառ, ներկ, առևտուր, երշիկ, խորհուրդ:
բ.  -անոց, -ական, -արար,- որդ, -ավոր, -արան, -եղեն:
Արհեստանոց, արհեստավոր
Խմորեղեն,
Թագավոր
Գազանանոց
հավաքնորդ
հեծանիվորդ
որսորդ
զինվորական
դատարար, դատական
ճանապարհորդ
բառարան
ներկարար
առևտրական
երշիկեղեն
խորհրդարան

95.Տրված գոյականների հոլովված ձևերը դարձրու ուղիղ:
Երկնքի- երկինք
ծերունու- ծերունի
տան- տուն
քրոջ- քույր
տարվա- տարի
առվի- առու
մարդո- մարդ
խմբում- խումբ
սրտից- սիրտ
մոր- մայր
ծաղկով- ծաղիկ
փշատենու- փշատենի
գարնան- գարուն
կավճով- կավիճ
վշտից- վիշտ
մանկության- մանկություն
պատվով- պատիվ
տիրոջ- տեր
շարժման- շարժում
ամուսնուն- ամուսին
թփի- թուփ
արյան- արյուն
հաշվից- հաշիվ
աշնան- աշուն
անկյան- անկյուն
կնոջից- կին
քեռու- քեռի
որդու- որդի
ձյան- ձյուն
ձկան- ձուկ
գրկից-գիրկ
աղավնու-աղավնի
գրքում-գիրք
շան-շուն
Օրինակ՝ երկնքի-երկինք, ծերունու-ծերունի:

Տեղեկություն.Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն

Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոն (ԳԱԿ), ժամանակակից արվեստի կենտրոն Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի կենտրոնում գտնվող Կասկադ համալիրում։ Բացվել է 2009 թվականի նայեմբերի 9-ին։ ԳԱԿ-ը հիմնադրվել է ամերիկահայ գործարար Ջերարդ Գաֆէսճեանի կողմից և ներկայացնում է Ջերարդ Գաֆէսճեանի ժամանակակից արվեստի հավաքածուն։ Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնը Ջերարդ Գաֆէսճեանի ամենախոշոր բարեգործական նախաձեռնություններից մեկն է։ Վերականգնելով Երևան քաղաքում գտնվող Կասկադ համալիրը՝ Գաֆէսճեանն այն դարձրեց ժամանակակից արվեստի կենտրոնի, որը ներկայացնում է ցուցադրություններ և բազմազան կրթական, մշակութային և համերգային ծրագրեր և միջոցառումներ բոլոր տարիքային խմբերի համար։