Главная страница

Добро пожаловать в мой новый блог Люди

Կենսաբանություն. Մարտ ամսվա ամփոփում

1. Արյան բաղադրություն 2. Արյան մակարդում։ 3. Սրտի կառուցվածք։ 4. Արյան մեծ և փոքր շրջան։ 5. Սրտամկանի ինֆակտ 6. Գլխուղեղի կաթված։ 7. Շնչառական համակարգի կառուցվածքը 8. Շնչառական համակարգը ինչպես է կապված արյունատար համակարգի հետ։ 9. Հղումներով ներկայացնել մարտ ամսվա բլոգային աշխատանքները։

Ֆիզիկա. Տեսակարար ջերմունակություն.Ջերմային հաշվեկշռի հավասարումը

Առաջադրվող հարցեր՝ 1.Մարմինների որ հատկությունն է բնութագրում տեսակարար ջերմունակությունը: Մարմնի ջերմային հատկությունները բնութագրող այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնին հաղորդած ջերմաքանակի հարաբերությանը, մարմնի զանգվածին և մարմնի ջերմաստիճանի փոփոխությանը կոչվում է սեսակարար ջերմունակություն։             2. Որ ֆիզիկական մեծությունն են անվանում ( նյութի) տեսակարար ջերմունակություն:   Մարմնի ջերմային հատկությունները բնութագրող այն ֆիզիկական մեծությունը,…


Подписаться на блог

Получайте новое содержимое прямо на почту.