Կենսաբանություն. Մարտ ամսվա ամփոփում

1. Արյան բաղադրություն

2. Արյան մակարդում։

3. Սրտի կառուցվածք։

4. Արյան մեծ և փոքր շրջան։

5. Սրտամկանի ինֆակտ

6. Գլխուղեղի կաթված։

7. Շնչառական համակարգի կառուցվածքը

8. Շնչառական համակարգը ինչպես է կապված արյունատար համակարգի հետ։

9. Հղումներով ներկայացնել մարտ ամսվա բլոգային աշխատանքները։