Մարզական ստուգատես. Պատում

Այսօր մարզական ստուգատեսի շրջանակներում այցելեցինք մարմնամարզության սրահ և հանձնեցինք նորմատիվ։ Մի լավ վազեցինք, իսկ հետո մարզանք արեցինք և թռչկոտեցինք բատուտի վրա։

Ֆոտոշարք՝

Հանրահաշիվ․ Դաս 3․ Քառակուսիների տարբերությունը

Դաս 3.

3. Քառակուսիների տարբերությունը

Տեսական նյութ

Դիտարկենք (a-b)(a+b) արտադրյալը:

Կիրառելով բազմանդամների բազմապատկման և նման անդամների միացման կանոնները, կստանանք՝

(a-b)(a+b)=a2+ab-ba-b2=a2-b2:

Այսպիով, ստացվում է՝

                      a2-b2=(a-b)(a+b)

Հավասարությունը կոչվում է քառակուսիների տարբերության բանաձև:

Բանաձևը հաճախ օգտագործում են հաշվարկների պարզեցման համար

4139=(40+1)(40-1)=402-12=1600-1=1599:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Արտահայտությունը ներկայացրեք բազմանդամի տեսքով.

ա) (m+n)(m-n)=m2-n2

բ) (2-p)(p+2)=22-p2=4-p2

գ) (7+n)(n-7)=n2-72=n2-49

դ) (a-3b)(a+3b)=a2-(3b)2=a2-9b2

ե) (4y-3z)(4y+3z)=(4y)2-(3z)2=16y2-9z2

զ) (5m+6n)(6n-5m)= (6n)2-(5m)2=36n2-25m2

2) Հաշվեք՝ օգտագործելով քառակուսիների տարբերության բանաձևը.

ա) 61*59=(60+1)(60-1)=(602)-(1)2=3600-1=3599

բ) 10,2*9,8 =(10+0,2)(10+0,2)=102-0,22=100-0,04=99,96

գ) 598*602=(600-2)(600+2)=6002-22=360000-4=359996

դ) 299*301= (300-1)(300+1)=3002-12=90000-1=89999

3) Բազմանդամը վերլուծեք արտադրիչների

ա) x2-y2=(x2-y2)=(x)2-(y)2=(x-y)(y+x);

բ) a2-4=(a2-4)=(a)2-(2)2=(a-2)(a+2);

գ) (2x)2-1= (2x)2-(1)2=(2x-1)(2x+1);

դ) z4-16= (z2)2-(4)2=(z2-4)(z2+4);

ե) 9-(3m)2=(3)2-(3m)2=(3-3m)(3+3m);

զ) p8-49=(p4)2-(7)2=(p4-7)(p4+7);

է) 25-64x2=(5)2-(8x)2=(5-8x)(5+8x);

ը) 4a2-9b2=(2a)2-(3b)2=(2a-3b)(2a+3b)

Ձմեռային ճամբարի առաջին օր. Պատում

Այսօր ձմեռային ճամբարի առաջին օրն էր։ Անցավ շատ հետաքրքիր և բացահայտումներով լի։ Այցելեցինք Արևելյան դպրոց իրականացնելու սովորող սովորեցնող նախագիծը։ Հինգերորդ դասարանցիների հետ բացահայտեցինք բնագիտական ծրագրեր։ Իսկ աշխարհագրական նախագծի շրջանակներոմ ուսումնասիրեցինք <<Wikiloc>> ծրագիրը։

Այսքանն էր մեր ձմեռային ճամբարի առաջին օրը։

ՖՈՏՈՊԱՏՈՒՄ՝