Հայոց լեզու․ Գործնական աշխատանք

20.Կազմիր տրված բառերի հոգնակին:
Ուղեբեռ-ուղեբեռներ
փունջ-փնջեր
անձրև-անձրևներ
տղամարդ-տղամարդիկ
գամփռ-գամռներ
սպա-սպաներ
ակումբ-ակումբներ
արկղ-արկղեր
գառ-գառներ
ֆիդայի-ֆիդայիներ
օդաչու-օդաչուներ
վիպասան-վիպասաններ
հարս-հարսներ
վաճառատուն-վաճառատներ
եղնիկ-եղնիկներ
ժամացույց-ժամացույցներ
իտալացի-իտալացիներ
թի-թիեր
պատշար-պատշարներ
մատենագիր-մատենագիրներ
դուռ-դռներ
սանր-սանրեր
սկյուռ-սկյուռներ
հողագործ-հողագործներ
նուռ-նռներ
գինի-գինիներ
սիրտ-սրտեր
ծառաբուն-ծառաբներ
ձու-ձվեր
պատճեն-պատճեններ
տետր-տետրեր
ծունկ-ծնկներ
զեբր-զեբրեր։
21.Արտագրիր մեծատառով գրելով համապատասխան բառը:
Նոր արեշ- Նոր Արեշ
մխիթարյան միաբանություն- Մխիթարյան Միաբանություն
հայկական լեռնաշղթա- Հայկական լեռնաշղթա
խաղաղ օվկիանոս- Խաղաղ օվկիանոս
տրդատ երրորդ- Տրդատ Երրորդ
բերինգի նեղուց- Բերինգի նեղուց
սասունցի դավիթ- Սասունցի Դավիթ
արագածոտնի մարզ- Արագածոտնի մարզ
ռուսաստանի դաշնություն- Ռուսաստանի Դաշնություն
վայոց ձորի մարզ- Վայոց Ձորի մարձ
տիգրան մեծ- Տիգրան Մեծ
սևանա լիճ- Սևանա լիճ
երևանի նահանգ- Երևանի նահանգ
արտաշես բարեպաշտ- Արտաշես Բարեպաշտ
նորքի զանգված- Նորքի զանգված
բարձր հայք- Բարձր Հայք
միջին ասիա- Միջին Ասիա
հայաստանի հանրապետություն- Հայաստանի Հանրապետություն
նոբելյան մրցանակ- Նոբելյան մրցանակ
բալկանյան թերակղզի- Բալկանյան թերակղզի
22.Յուրաքանչյուր բառաշարքում ընդգծիր եզակի թվով հինգ գոյական:
ա. լրաբեր, գիշակեր, աղանդեր, բուլդոզեր, տարբեր, եթեր, առընթեր, դասընկեր, դարիվեր:
բ. կայքեր, պատկեր, ավեր, լապտեր, թխահեր, թիեր, պատվեր, լվեր, ստվեր, ուլատեր:
գ. տանտեր, աներեր, գիշեր, կրտսեր, թթվասեր, անտեր, հրավեր, բնավեր, նվեր:
23. ա և բ շարքերից գտիր համապատասխան զույգերը:
ա. նախիր, վտառ, երամակ, երամ, նավատորմ, պարս, դեղորայք, առականի:
բ. շատ դեղեր միասին, ձիերի խումբ, մեղուների խումբ, բոլոր նավերը միասին, առակների հավաքածու, ձկների խումբ, կովերի խումբ, թռչունների խումբ:
Շատ դեղեր միասին- դեղորայք
Ձիերի խումբ-երամակ
Մեղուների խումբ-պարս
Բոլոր նավերը միասին- նավատորմ
Առակների հավաքածու- առականի
Ձկների խումբ-վտառ
Կովերի խումբ -նախիր
Թռչունների խումբ-երամ