Թարգմանական աշխատանք

У сна свой мир

Вопрос: когда мы видим сон, и, как это часто бывает, смутно подозреваем, что это сон, и пытаемся проснуться, не говорим ли мы и не поступаем ли мы так, что в реальной жизни нас сочли бы за безумцев? Нередко мы видим сны и не подозреваем при этом, что все это не происходит в реальности. «У сна свой мир», часто он также похож на жизнь, как реальность.

— Л. Кэрролл

Քունը ունի իր աշխարհը
Հարց, երբ մենք երազ ենք տեսնում և, քանի որ դա հաճախ է լինում, անորոշ ենթադրում ենք, որ դա երազ է, և ձգտում ենք արթնանալ, արդյոք չենք խոսում և չենք վարվում այնպես, որ իրական կյանքում մեզ խենթի տեղ չդնեն։ Ոչ հաճախ ենք մենք երազներ տեսնում և չենք էլ ենթադրում, որ այդ ամենը իրականում տեղի չի ունենում։ <<Քունը ունի իր աշխարհը>> հաճախ այն նույպես նման է կյանքին ինչպես իրականությունը։