Ազատությունն այն է, երբ

Ազատությունն այն է, երբ ոչինչ պարտավորված չես անել: Աշխարհում մարդկանց, երկրների և կենդանիների հանդեպ շատ անարդարություն և չարիք կա։ Ինձ համար ազատությունն ինչ որ մեկի կառավարման տակ չգտնվելն է։ Ազատություն աշխարհում կտիրի միայն այն ժամանակ, երբ վերացվի պատերազմները, սահմանները և թշնամությունը միմյանց հանդեպ։

Հանրահաշիվ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե

ա) 27
բ) 57
գ) 46
դ)78
ե)315
զ) 613
Է)116
ը)916

2) Ներկայացրեք քառակուսու տեսքով.

ա) a10=(a5)2
բ) a20=(a10) 2
գ)a50=(a25) 2

3) Ներկայացրեք a2 հիմքով աստիճանի տեսքով՝

Լրացուցիչ առաջադրանքներ(տանը)

4) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե

5) Աստղանիշի փոխարեն գրեք այնպիսի թիվ, որ հավասարությունը ճիշտ լինի.

6) a50-ը ներկայացրեք տվյալ հիմքով աստիճանի տեսքով

7) Համեմատեք՝

Հավելյալ խնդիրներ