Русский язык

2556- две тысячи пятьсот пятьдесят шесть

5678-пять тысяч шестьсот семьдесят восемь

6789- шесть тысяч семьсот восемьдесят девять

8765-восемь тысяч семьсот шестьдесят пять

9077-девять тысяч семьдесят семь

1234-одна тысяча двести тридцать четыре

2345-две тысячи триста сорок пять

4567-четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь

Գրականություն

 1. Դուրս գրել  փոխաբերություններ
  Ո՞րն է արև չլինելու փոխաբերական իմաստը:
  Իրականում արև իր հետ միայն լույս և յերմություն չի բերում։ Արևը  սեր է և խաղաղություն։ Ինչպես մեր պատմվածքում էր առանց արև ամենինչ մռայլ և տխուր այնպես էլ մեր մոլորակում կլիներ եթե արև չլիներ։ Արևը՝ լույս է, ջերմություն, սեր և ուրախություն։
 2. Բնութագրի’ր Մարգոյին: Ո՞րն է այս կերպարի անհրաժեշտությունը պատմվածքում:
  Մարգոն մի փոքրիկ աղջնակ էր, ով  վերջին անգամ տեսել էր արևը չորս տարեկանում և կարոտում էր արևին։ Տխուր էր քանի որ  արև չկա և երազում ում էր արևի տակ խաղալու մասին։

Ո՞րն է պատմվածքի ասելիքը:
Պատմվածքը ինձ օգնեց հասկանալ,          

1.Առանձնացրո’ւ պատմվածքի ամենից հուզիչ հատվածը եւ մակնաբանի’ր։
Ինձ թվում է՝ արևը մի ծաղիկ է,
Որ միայն մի ժամ է ծաղկում:

Սա Մարգոյի բանաստեղծությունն էր, որ նա կամացուկ կարդաց լուռ դասարանի առաջ, մինչ դրսում հորդում էր տեղատարափ անձրևը:
” Է՜, դա քո գրած չի,- գոռաց տղաներից մեկը:
” Իմ գրածն է,- ասաց Մարգոն:- Ես եմ գրել:
” Ուիլիա՛մ,- սաստեց ուսուցչուհին:
Բայց դա երեկ էր: Իսկ հիմա անձրևը նոսրանում էր, և երեխաները խմբվել էին մեծ լուսամուտների դիմաց ու սեղմվել էին հաստ ապակիներին:
” Ուսուցչուհին ու՞ր է:
” Հիմա կգա:
” Դե թող շուտ գա, թե չէ ամեն ինչ բաց կթողնի:


 • 2. Ինչո°ւ է պատմվածքը վերնագրված «Ամբողջ ամառը մեկ օրում,,։ Այլ կերպ ինչպե°ս կվերնագրեիր։
  Վատմվածքը վերնագրված է այդպես, քանի որ երեկաները իրենց ապրած յոթ տարվա մեջ առաջին անգամ տեսան անրևի մի քանի շող ։ Այդ պահին իրենց երջանկությունը ուղակի սահմաններ չուներ։
  Պատվածքը ես կվերնագրեի հետևյալ կերպ՝ Արևի միքանի շող, Առաջին արևի ջերմությունը, Մռայլ արևը։
  3. Առանձնացրո’ւ պատմվածքի հերոսներին եւ բնութագրի’ր։                           

  4․ Պատմության համար նոր ավարտ հորինել։
  Անցավ միքանի տարի, բորորը լքեցին քաղաքը։ Քաղաքում մնաց միայն Մարոգն։ Եկավ առավոտ Մարգոն արթնացավ և տեսավ, որ արևը վերադարձել է քաղաք։

Ապրիլ ամսվա ամփոփում

1․ Ներկայացնել փափկամարմինների արտաքին կառուցվածքը։

Փափկամարմինների մարմինը չունի հատվածավորվածություն, չնայած նրան, որ որոշ օրգաններ կարող են ունենալ մետամեր տեղադրություն։ Փափկամարմինների մարմինը, որպես կանոն, կազմված է երեք բաժնից՝ գլխից, ոտքից և իրանից, որը բաժանվում է ներքին պարկի և թիկնոցի՝ թիկնոցային օրգան համակարգերի։ Caudofoveata դասի ներկայացուցիչների մոտ ոտքը բացակայում է։ Երկփեղկանի փափկամարմինները կորցրել են գլուխը։
Մարմնի փորային հյուսվածքի մկանուտ մասը նրա ոտքն է, որը որպես կանոն, ծառայում է շարժման համար, բայց կարող է կատարել նաև այլ ֆունկցիաներ։ Ոտքը կրում է նաև զույգ բշտիկներ, որոնք կատարում են հավասարակշռության օրգանի դեր։ Փորոտանիների մոտ այն նաև արտադրում է լորձ, որը հեշտացնում է տեղաշարժը։ Խեցիավոր այն տեսակները, որոնց մոտ խեցին ծածկում է մարմնի վերին մասը, ոտքը ամրացնում է փափկամարմնին՝ որևէ կոշտ առարկայի ուղղահայաց մկանների շնորհիվ։ Մյուս փափկամարմինների մոտ ուղղահայաց մկանները ձգում են ոտքը և մարմնի մնացած փափուկ մասերը խեցու ներսը։ Երկփեղկանի փափկամարմինների մոտ ոտքը ընդունակ է թաղվել հողի մեջ (սակայն որոշները՝ օրինակ միդիան, կորցրել են այդ հատկությունը)։ Գլխոտանի փափկամարմինների մոտ ոտքը վերափոխվել է շոշափուկի և մասնակցում է արագ տեղաշարժման

2․ Փափկամարմիների ներքին կառուցվածքը և բազմացումը։

Մարմնի փորային հյուսվածքի մկանուտ մասը նրա ոտքն է, որը որպես կանոն, ծառայում է շարժման համար, բայց կարող է կատարել նաև այլ ֆունկցիաներ։ Ոտքը կրում է նաև զույգ բշտիկներ, որոնք կատարում են հավասարակշռության օրգանի դեր։ Փորոտանիների մոտ այն նաև արտադրում է լորձ, որը հեշտացնում է տեղաշարժը։ Խեցիավոր այն տեսակները, որոնց մոտ խեցին ծածկում է մարմնի վերին մասը, ոտքը ամրացնում է փափկամարմնին՝ որևէ կոշտ առարկայի ուղղահայաց մկանների շնորհիվ։ Մյուս փափկամարմինների մոտ ուղղահայաց մկանները ձգում են ոտքը և մարմնի մնացած փափուկ մասերը խեցու ներսը։ Երկփեղկանի փափկամարմինների մոտ ոտքը ընդունակ է թաղվել հողի մեջ (սակայն որոշները՝ օրինակ միդիան, կորցրել են այդ հատկությունը)։ Գլխոտանի փափկամարմինների մոտ ոտքը վերափոխվել է շոշափուկի և մասնակցում է արագ տեղաշարժմանը։
Խեցին կպած է թիկնոցին (որոշ խմբեր, օրինակ գլխոտանիների (Nudibranchia) մոտ այն ապաճել է) և կազմված է հիմնականում խիտինից և կոնխիոլինից (սպիտակուց` կալցիումի կարբոնատով հարստացված)։ Խեցու ամենավերին շերտը բոլորի մոտ կազմված է միայն կոնխիոլինից։ Փափկամարմինները երբեք չեն օգտագործում ֆոսֆատներ իրենց ծածկույթներնը ամրացնելու համար (հնարավոր բացառություն է խիտոն Cobcrephora-ն): Սակայն փափկամարմինների մեծամասնությունը իրենց խեցին պատում են արագոնիտով, դրանք այն փորոտանիներն են, որոնք ձվերը դնում են ամուր խեցիով, օգտագործում են կալցիում, որպեսզի դուստր փափկամարմինների խեցին ամուր լինի։

3․ Միջատների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն։

Միջատների հատվածավոր մարմինը կազմված է իրարից որոշակիորեն առանձնացված երեք բաժիններից՝ գլխիցկրծքից և փորիկից: Բոլոր միջատներն ունեն 1 զույգ բեղեր, կրծքի վրա կրում են 3 զույգ ոտքեր, նրանց մեծ մասն ունի նաև թևեր: Բոլոր միջատների շնչառության օրգանները տրախեաներն են:

միջատների կառուցվածքային յուրահատկություններից է արտաքին կմախքի՝ զրահի առկայությունը: Այն գլխավորապես կազմված է խիտինից, որի արտաքին շերտը ներծծված է հատուկ սպիտակուցային նյութով, որը նրան ամրություն և կոշտություն է հաղորդում: Միջատների խիտինային զրահը արտաքինից պատված է մոմաշերտով, որի շնորհիվ նրանց մարմինը պաշտպանված է ջրի ավելորդ գոլորշիացումից:Խիտինային ծածկույթն իր բաղադրության շնորհիվ ստեղծում է միջատների մարմնի խայտաբղետ գունավորումը:
4․ Միջատների շնչառություն և բազմացում։

Միջատներից շատերի շնչառական համակարգն իրենից ներկայացնում է ամբողջ մարմնով տարածված և դեպի դուրս շնչանցքերով բացվող շնչուղիներից։ Շնչանցքների միջոցով կարգավորվում է օդի ներթափանցումը։ Շնչուղիների համակարգը կարող է լինել բաց և փակ։ Երկրորդ դեպքում շնչուղիներ լինում են, իսկ շնչանցքեր՝ ոչ։ Փակ համակարգը հատուկ է ջրային և մակաբույծ միջատներին, որոնք շնչում են ջրի մեջ կամ տիրոջ հեղուկների խոռոչներում լուծված թթվածինը։
Թերի կերպարանափոխությամբ զարգացման գործընթացում առկա են հետևյալ փուլերը. ձու-թրթուր-հասուն կենդանի։ Բացի միջատներից այսպես են զարգանում երկկենցաղները, որոշ այլ քորդավորներ և այլն։ Միջատները ձվադրում են տարբեր միջավայրերում՝ հողում, օրգանական մնացորդներում, բույսերի և կենդանիների հյուսվածքներում և այլն։ Թերի կերպարանափոխությամբ զարգացման դեպքում ձվից դուրս եկած թրթուրն արտաքին կառուցվածքի հիմնական գծերով նման է հասուն միջատին, սակայն նրանից տարբերվում է թերզարգացած թևերով։ Բացի այդ, սեռական երկձևությունը լավ չի արտահայտված։ Թրթուրի և հասուն ձևի միջև եղած տարբերություններն աստիճանաբար վերանում են։ Յուրաքանչյուր մաշկափոխությունից հետո թրթուրն ավելի ու ավելի է նմանվում հասուն ձևին։ Թերի կերպարանափոխությամբ զարգացող միջատներից են ծղրիդները, մորեխները, աղոթարարները։
Լրիվ կերպարանափոխությունն ունի չորս փուլ. ձու-թրթուր-հարսնյակ-հասուն կենդանի։ Լրիվ կերպարանափոխությամբ զարգացումը կապված է օրգանիզմի արտաքին և ներքին կառուցվածքի շատ խոր փոփոխությունների հետ։ Այս դեպքում ձվից դուրս եկած թրթուրն իր արտաքին կառուցվածքով բոլորովին նման չէ հասուն ձևին։ Նրա մարմնի բաժինները՝ գլուխը, կուրծքը, փորիկը, տարբերակված չեն, թևեր չունի, զգայարանները թույլ են զարգացած։ Թրթուրը և հասուն ձևը միմյանցից շատ են տարբերվում նաև վերջույթների կառուցվածքով, բերանային ապարատի առանձնահատկություններով։ Օրինակ՝ թիթեռների թրթուրն ունի կրծող, իսկ հասուն ձևը ծծող տիպի բերանային ապարատ։ Թրթուրային շրջանում զարգացած են լինում միայն կրծքի 3 զույգ քայլող ոտքերը, սակայն որոշ միջատների թրթուրներն ունեն նաև մի քանի զույգ ոտքեր փորային հատվածների վրա։ Կան նաև բոլորովին անոտ թրթուրներ, օրինակ՝ սենյակային ճանճի թրթուրը։ Թրթուրի զարգացումը տևում է մի քանի օրից (սենյակային ճանճ) մինչև մի քանի տարի (մայիսյան բզեզ)։
5․ Ներկայացնել երկկենցաղների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն։
Սիրտը եռախորշ է, արյան շրջանառությունը՝ երկու շրջանով։ Ցամաքում տեղաշարժվում են զույգ վերջույթներով։
Ի տարբերություն ձկների՝ երկկենցաղների մարմինը տափակացած է մեջքափորային ուղղությամբ, կազմված է գլխից, իրանից, պոչից և երկու զույգ հոդավորված վերջույթներից։ Մաշկը մերկ է, հարուստ է լորձ արտադրող գեղձերով և արյան մազանոթներով, մշտապես խոնավ է, որով և պայմանավորված է մաշկային շնչառությունը։ Մաշկային որոշ գեղձեր օժտված են բակտերիասպանիչ հատկությամբ։ Ծառագորտերը և դոդոշները մաշկում ունեն թունավոր գեղձեր, որոնցով պաշտպանվում են թշնամիներից։
Գորտի գլուխը շարժուն ձևով միացած է իրանի հետ, սակայն այդ շարժումները սահմանափակ են, քանի որ պարանոցն արտահայտված չէ, գլխի և իրանի միջև ընդգծված սահման չի նկատվում։ Գլխի վրա՝ վերին մասում, գտնվում են քթանցքերը, դուրս ընկած աչքերը, իսկ յուրաքանչյուր աչքի հետևում՝ գլխի կողքերին՝ թմբկաթաղանթները։ Աչքերն ունեն կոպեր՝ վերին մաշկային և ստորին թաղանթային։

6․ Ներկայացնել ոսկրավոր և կրճիկավոր արտաքին կառուցվածքը և բազմացումը։
Սովորաբար ունեն մեծ չափեր։ Մարմինը ծածկված է յուրահատուկ կտենոիդ թեփուկներով, որոնք կազմված են թիթեղիկներից, իսկ վերջինիս վրա կա հետ ուղղված ատամիկ։ Այս թեփուկն առաջանում է կոբիումային հատուկ օստեոդենտինից։ Ատամիկը ծածկված է նուրբ էմալով։ Այս թեփուկները բերանի մոտ խոշորացել և վեր են ածվել ատամների։ Ատամները սուր են, եռանկյունաձև և կպած են ծնոտներին։ Երբեմն դասավորված են երեք շարքերով։ Մաշկը թեթևակի լորձոտ է, լորձը փոքրացնում է շփումը և ունի մանրէասպան հատկություն։ Կմախքն ամբողջությամբ կռճիկային է։ Ողնաշարը մտնում է հետին բլթակի մեջ, իսկ լողակները հորիզոնական են։ Աղիքում ունեն զսպանակաձև փական։ Լողափամփուշտ չունեն։ Ունեն դունչ՝ ռոստրոմ, որի պատճառով բերանը ստորին կողմում է։ Պոչը հետերոցերկալ է։ Բեղմնավորումը ներքին է, դնում են կճեպով ծածկված ձվեր կամ ձվակենդանածին են կամ էլ կենդանածին։
Ոսկրոտ ձկներ , իսկական ոսկրային ձկներ (լատ.՝ Teleostei), ձկների վերնակարգ, որն ընդգրկում է մոտ 40 կարգ։ Մարմնի երկարությունը 1 սմ-ից (որոշ մանրաձկներ) մինչև 5 մ (լոքոներ են) է։ Կմախքը ոսկրային է, ողները երկգոգավոր։ Գանգի ոսկրերը լավ են զարգացած։ Մարմինը պատված է ոսկրային թեփուկներով, որոշ տեսակներինը թեփուկներից զուրկ է։ Մեծ մասն ունի աորտայի կոճղեզ (աորտայի սոխուկ), ավելի հնագույն տեսակները պահպանել են զարկերակային կոն։ Ոսկրոտ ձկներն առաջացել են միջին տրիասում, այժմ ծաղկման են հասել։ Ոսկրային ձկներին են պատկանում ժամանակակից ձկների տեսակների մոտ 90%-ը։ Տարածված են բոլոր ջրամբարներում, որտեղ կարող են ապրել ձկները։ Բաժանասեռ են, միայն մի քանի տեսակներ հերմաֆրոդիտ են։ Բեղմնավորությունը արտաքին է, որոշ ոսկրոտ ձկներ կենդանածին են։ Բուսակեր են, կան և կենդանական կերով սնվողներ և մակաբույծներ։ Ոսկրային ձկներին են պատկանում արդյունագործական համարյա բոլոր ձկները (համաշխարհային որսի 98%֊ը)։

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կետից տարված են ուղղին ուղղահայաց և թեք, որոնց երկարությունների գումարը 17սմ է, իսկ տարբերությունը՝ 1սմ: Գտեք կետի հեռավորությունը ուղղից:
X+x+1=17
2x=17-12

2) CDE ուղղանկյուն եռանկյան CE ներքնաձիգի և CD էջի գումարը 31 սմ է, իսկ տարբերությունը՝ 3սմ: Գտեք C գագաթի հեռավորությունը DE ուղղից:

3) ABC հավասարակողմ եռանկյան մեջ տարված է AD կիսորդը: D կետի և AC ուղղի միջև հեռավորությունը 6սմ է: Գտեք A գագաթի հեռավորությունը BC ուղղից:

Առաջադրանքներ (տանը)

4)

1.png

5)

2.png

6)

2.png

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

7) CE հիմքով CDE հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է CF բարձրությունը: Գտեք <ECF-ը, եթե <D=540:

8) Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին տարված բարձրությունը 7,6սմ է, իսկ եռանկյան սրունքը՝ 15,2սմ: Գտեք այդ եռանկյան անկյունները:

9) ABC հավասարասրուն սուրանկյուն եռանկյան AB և AC սրունքներին տարված բարձրությունները հատվում են M կետում: Գտեք եռանկյան անկյունները, եթե <BMC=1400:

10) ABC եռանկյան AA1 և BB1 բարձրությունները հատվում են M կետում: Գտեք <AMB-ն, եթե <A=550, <B=670:5) Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին հանդիպակաց անկյունը 1200 է: Սրունքին տարված բարձրությունը 9 սմ է: Գտեք եռանկյան հիմքը:

Տրանսպորտ և կապ

Ի՞նչ դեր ունի տրանսպորտը ժամանակակից տնտեսության համար:
Տրանսպորտի միջոցով իրականացվում է արտադրության ճյուղերի ու ձեռնարկությունների հումքի փոխադրումը: Նաև պատրաստի արտադրանքը սպառողին հասցնելը: Կապն իր հերթին ապահովում է մարդկանց, տնտեսության տարբեր ճյուղերի ու արտադրությունների միջև որոշակի հեռավորության վրա տեղեկատվության փոխանցումը տարբեր տեխնիկական միջոցներով:

Բացատրել հետևյալ հասկացությունները. բեռնաշրջանառություն, ուղևորաշրջանառություն
Բեռնաշրջանառությունը դա տրանսպորտով փոխադրվող բեռների քանակն է որոշ ժամանակում: Ուղևորաշրջանառություն ավտոմոբիլով փոխադրված ուղևորների թվաքանակն է։

ՀՀ համար տրանսպորտի որ տեսակներն են ավելի կարևոր, և ինչու։
Ավտոմեքենաներ, ավտոբուսներ, բեռնատարներ։ Դրանք կարևոր են, որովհետև միայն այս տեսակներ կարող են օգտագործվել Հայաստանում։

Քիմիա․ Ինքնաստուգում

Ինչ է օքսիդը
Օքսիդները երկտարր միացություններ են, որոնք բաղկացած են որևէ տարրի և թթվածնի ատոմներից։
Ինչ է ատոմը
Ատոմը նյութի փոքրագույն, քիմիապես անբաժանելի մասնիկն է:   
Նկարագրեք ատոմի կառուցվածքը։
Ատոմը կազմված է միջուկից և էլեկտրոններից։ Ատոմի շուրջը կազմված է մոլեկուլից

Ինչ է ցույց տալիս զանգվածային բաժինը օմեգան
Իմանալով քիմիական բանաձևը՝ կարող եք հաշվարկել նյութի քիմիական տարրերի զանգվածային բաժինը: նյութի տարրը նշվում է հունարենով: «Օմեգա» տառը — ω E / V և հաշվարկվում է բանաձևով

Դիմիտրի Մենդելևը ինչպես է դասակարգել տարերը
Դասակարգել է՝ պարբերություններ, շարքերի, և բնակարանների

Պրոտոնի թիվը ինչին է հավասար
Պրոտոնի լիցքը բացարձակ արժեքով հավասար է էլեկտրոնի լիցքին։

Հաշվել H2so4 հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը և հաշվել յուրաքանչյուր տարի զանգվածային բաժինը։
Հաշվել Fe2o3 հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը և հաշվել յուրաքանչուր տարի զանգվածային բաժինը։
Ag, Na, Ka, հետևյալ տարրերը որ հարկում և որ բնակարանում են գտնվում,
Ag- արծաթ, մետաղ է, գտնվում է 47-րդ բնակարանում։
Na-Նատրիում, մետաղ է, գտնվում է 11-րդ բնակարանում։
Ca- 20-րդ բնակարան, մետաղ է։
14, 15, 16, 7, 5, 27, 21, 23 որ տարն է գտնվում
14- Si, Մետաղանման
15- P, Ոչ մետաղ
16-S, Ոչ մետաղ
7-N- Ոչ մետաղ
5-B- Մետաղանման
27- Co- մետաղ
21- Sc- մետաղ

Երանի՜ նրան, ով երազ ունի…

Իրականում երանելի ոչինչ չկա։ Մարդիկ կան ապրում են երազով չգնահատելով ներկան, միշտ երազում են ավելին ունենալու մասին, չհասկանալով, որ կորցնում են հիանալի պահեր։ Չեն գնահատում իրենց ունեցածը, և հետո զարմանում թե ինրպես կորցրին այն։