Կենգուրու մաթեմատիկական մրցույթին առաջադրված խնդիրների քննարկում

1. Ինչի՞ է հավասար նկարում պատկերված մարմնի պարագիծը, եթե բոլոր հարևան կողմերն ուղղահայաց են միմյանց:

P=3a+4b+3a+4b=6a+8b=14

2. Եթե գրենք 7 հաջորդական ամբողջ թիվ, որոնցից երեք փոքրագույնների գումարը
հավասար է 33-ի, ապա ինչի՞ է հավասար դրանց երեք մեծագույնների գումարը։
փոքր= 10,11,12=33
մեծ=14,15,16=45

3. Արկղում դրված է 7 հավասար ուղղանկյուն։ Դրանց չափսերը 3 սմ x1 սմ են, արկղինը՝ 5սմ x 5սմ է։ Հնարավո՞ր է, արդյոք, սահեցնելով տեղաշարժել այդ ուղղանկյուններն այնպես, որ արկղում տեղ լինի ևս մեկ նույնանման ուղղանկյան համար։ Առնվազն քանի՞ ուղղանկյուն պետք է տեղաշարժել։

3

4. Քառակուսին բաժանված է չորս հավասար քառակուսիների։ Դրանցից յուրաքանչյուրը
ներկված է մուգ կամ բաց մոխրագույն։ Քանի՞ եղանակով կարելի է ներկել տրված քառակուսին։ Համարենք, որ քառակուսիների գունավորումը նույնն է, եթե պտտելուց հետո դրանք համընկնում են:

6

5. Եթե առաջին հարյուր դրական ամբողջ զույգ թվերի գումարից հանենք առաջին հարյուր
դրական ամբողջ կենտ թվերի գումարը, ապա արդյունքում ի՞նչ թիվ կստանանք։
101

6. Տատիկը տորթ թխեց իր թոռնիկների համար, որոնք պետք է այցելեին նրան կեսօրին։
Ցավոք նա մոռացել էր, թե իր թոռնիկներից քանիսն են գալու՝ 3-ը, 5-ը, թե 6-ը։ Նա ուզում
է համոզված լինել, որ բոլորը կստանան տորթի հավասար մասեր։ Բոլոր տարբերակներին պատրաստ լինելու համար նա ամենաքիչը քանի՞ մասի պետք է տորթը բաժանի։
30

7. Ո՞րն է այն նվազագույն երկնիշ թիվը, որը հնարավոր չէ ներկայացնել երեք տարբեր
միանիշ թվերի գումարի տեսքով։
28

8. ABCD քառանկյան մեջ AD = BC, <DAC = 500, <DCA = 650, <ACB = 700 (տե՛ս նկ.) Գտե՛ք
<ABC-ի արժեքը:

65


Լրացում՝ առաջադրանքներ տանը

9. Կիրառելով կրճատ բազմապատկման բանաձևերը՝ պարզեցրու արտահայտությունները․

10. Հաշվի՛ր․

11. Պարզեցրո՛ւ արտահայտությունն, ապա տեղադրելով x-ի արժեքը՝ որոշի՛ր արտահայտության արժեքը․

12. Պարզեցրու արտահայտությունը

ա․ x3+8; բ․ y3+27; գ․ z3+64 դ․ a3+125
ե․ 8x3+216y3; զ․ 27x8+64y9; է․ b30+x3y3