Քառակուսիների տարբերությունը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Արտահայտությունը ներկայացրեք բազմանդամի տեսքով.

ա) (m+n)(m-n) = m^2 — n^2

բ) (2-p)(p+2) = 4 — p^2

գ) (7+n)(n-7) = n^2 — 49

դ) (a-3b)(a+3b) = a^2 — 9b^2

ե) (4y-3z)(4y+3z) = 16y^2 — 9z^2

զ) (5m+6n)(6n-5m) = 36n^2-25m^2

2) Հաշվեք՝ օգտագործելով քառակուսիների տարբերության բանաձևը.

ա) 61.59 = (60+1)(60-1)^2 = 3600-1 = 3599

բ) 10,2.9,8  = (10+0,2)(10-0,2)^2 = 100-0,4 = 99.6

գ) 598.602 = (600-2)(600+2) = 360000 — 4 =359996

դ) 299.301 = (300-1)(300+1)^2 = 90000 — 1 = 89999


Առաջադրանքներ (տանը)

3) Բազմանդամը վերլուծեք արտադրիչների

ա) x2-y2 = (x-y)(x+y)^2

բ) a2-4 = (a-2)^2

գ) (2x)2-1 = (2x-1)(2x+1)

դ) z4-16 = (z2-4)(z2+4)

ե) 9-(3m)2 = (3-3m)(3+3m)

զ) p8-49 = (p^4-7)(p^4+4)

է) 25-64×2 = (5 — 32x)^2

ը) 4a2-9b2 = (2a2 — 3b)^2

4) Պարզեցրեք արտահայտությունը․

5) C և D տառերի փոխարեն ընտրեք այնպիսի միանդմաներ, որ տեղի ունենա հավասարությունը.

ա) (2a-C)(2a+b2)=4a2-b4

բ) (C+D)(x2-y)=x4-y2

գ) (3m-C)(D+2n)=9m2-4n2

դ) (C+5q)(5q+D)=25q2-16p4:

Թվային արտահայտություններ

1)  Թիվը վերլուծեք պարզ արտադրիչների.

ա) 254= 2*127
բ) 1276=2*638
գ) 1654= 2*327
դ) 2048=2*1024
ե) 144=2*72
զ) 21 6=2*108

2) Համեմատեք թվային արտահայտությունների արժեքները.

ա) >
բ) >
գ) >
դ) >
ե) =
զ) =
է) =
ը) ?

3) Հաշվեք.

ա) 400000000
բ) 0
գ)1000000

4) Համեմատեք․

ա) <
բ) <
գ) =
դ) <

5)

ա) >
բ) >
գ) <
դ) >
ե) <
զ) <