Խեցեգործություն

Խեցեգործություն. Իմ ամենասիրելի զբաղմունքներից մեկը։ Արդեն մեկ տարի կլինի, որ այցելում եմ խեցեգործության։ Կավով պատրաստում եմ զանազան իրեր օրինակ` բաժակ, ափսե, ծաղկաման և այլն։

Ահա իմ աշխատանքներից`

Միաբջիջ օրգանիզմներ

Միաբջիջ օրգանիզմներ, մեկ բջջից բաղկացած բուսական և կենդանական օրգանիզմներ։ Տարբերում են 2 տիպի միաբջիջ օրգանիզմներ պրոկարիոտներ և էուկարիոտնեեր։ Պրոկարիոտները (բակտերիաներկապտականաչ ջրիմուռների մի մասը) չունեն տարբերակված կորիզմեյոզն արտահայտված չէ։ Ժառանգական ինֆորմացիայի ապարատը նուկլեոիդն է։ Էուկարիոտներին (միաբջիջ կանաչ և մի քանի ուրիշ ջրիմուռներնախակենդանիներ) բնորոշ է միտոզով բաժանվող կորիզը։ Ընդհանուր կառուցվածքով և օրգանելների հավաքով նման են բազմաբջիջ օրգանիզմների բջիջներին։ Որոշ միաբջիջ օրգանիզմներ կարող են գաղութներ առաջացնել։