Գործնական քերականություն

296.               Ա շարքի ածանցներից յուրաքանչյուրը բոյոր hնարավոր ձևերով բաղադրի´ր (բաղադրյալ բառեր կազմիր) Բ շարքի բառերի հետ:

Ա. Անդր, հակ, արտ, նախ, ներ, uտոր, վեր,
Անդրա վարտիք, վերագրել, նկարներ, վարտիքներ, ստորգետնյա, հակաճառել

Բ. Դառնալ, նկարել, ճաոել, ճաշ, վարտիք, գործել, գրել:

303.               Նախադասությունները լրացրո´ւ. գրածդ բայը (բայերը) ընդգծի´ր և եղածների հետ համեմատի´ր:

Վազող ձկները խոտերի մեջ կհանգստանային:

Սպիտակ ճագարները գազար ու կաղամբ կուտեին:

Սև դռները կանաչ ու կարմիր կներկեինք:

Կառամելի մածունը գունավոր կլիներ:

306. Տրված բառերը հոմանիշ դարձվածքների փոխարեն գրի´ր և համեմատի´ր. տեքստին այդ բառե՞րն են հարմար, թե՞ դարձվածքները:

Ծաղիկը գնում է, ի՞նչ է տեսնում. այգու մեջ մի զմրուխտ պալատ, պալատի մեջ ոսկի դագաղ, դագաղի մեջ մի ջահել, գեղեցիկ երիտասարդ, որը ոչ քնած է, ոչ մեռած, շունչը վրեն հազիվ տրփում է: Տեսնում է թե չէ, սիրտը փուլ է գալիս. էլ չի դիմանում, լաց է լինում ու կռանում է, համբուրում: Արտասուքի  կաթիլներն ընկնում են երիտասարդի երեսին, երիտասարդը հանկարծ բաց է անում աչքերն ու վեր է կենում, կանգնում, ինչպես էն դրախտում բուսած սոսիներից մեկը:
Դու մի´ ասիլ հենց ինքը Արին-Արմանելին է, որ կա:

—      Ո՞վ ես դու, սիրո՛ւն աղջիկ,- հարցնում է Արին-Արմանե- լին,- և ինչպե՞ս ընկար էս աշխարհը:

Ու Ծաղիկր կանգնում պատմում է իր գւխին եկածը, թե ինչպես ինքը գերի էր Սպիտակ դևին, որ այժմ էլ ետևիցն է ընկել ու հալածում է իրեն:

Շնչում է, հուզվում է, լալիս է, աթնանում է,  բարձրա­նում է, կատարվածը, պարզվում է, հետապնդում Է:

Ծաղիկը գնում է, ի՞նչ է տեսնում. այգու մեջ մի զմրուխտ պալատ, պալատի մեջ ոսկի դագաղ, դագաղի մեջ մի ջահել, գեղեցիկ երիտասարդ, որը ոչ քնած է, ոչ մեռած, հազիվ շնչում է: Տեսնում է թե չէ, հուզվում է. էլ չի դիմանում, լալիս է ու կռանում է, համբուրում: Արտասուքի  կաթիլներն ընկնում են երիտասարդի երեսին, երիտասարդը հանկարծ արթնանում է ուբարձրանում է, , ինչպես էն դրախտում բուսած սոսիներից մեկը:
Պարզվում է հենց ինքը Արին-Արմանելին է, որ կա:

—      Ո՞վ ես դու, սիրո՛ւն աղջիկ,- հարցնում է Արին-Արմանե- լին,- և ինչպե՞ս ընկար էս աշխարհը:

Ու Ծաղիկը կանգնում պատմում է իր գւխին եկածը, թե ինչպես ինքը գերի էր Սպիտակ դևին, որ այժմ էլ հետապնդում է իրեն:

Բնագիտություն

Դասարանական 2

1.Ի՞նչ է էլեկտրական պարպումը:1
Երկու տարանուն լիցքերով լիցքավորված մարմինները մոտեցնելիս առաջանում է կայծ, և ճայթուն է լսվում: Այդ երևույթն անվանում են պարպրում:

 1. Ի՞նչ է կայծակը:
  Կայծակը էլեկտրական պարպում է:
 2. Ինչի՞ շնորհիվ են էլեկտրականանում ամպերը:
 3. Ինչո՞ւ է կայծակին միշտ ուղեկցում որոտ:
 4. Ի՞նչ կառուցվածք ունի շանթարգելը:
 5. Ինչպե՞ս է շանթարգելը շինությունները պաշտպանում կայծակի
  հարվածից:
 6. Թվարկե՛ք կայծակից պաշտպանվելու
  կանոնները:

Բնագիտություն դասարանական

Դասարանական

1.Ինչպիսի՞ երեւույթ է մոմի այրվելը:
Ֆիզիկական երևույթ է:

 1. Ինչպիսի՞ երեւույթ է մոմի այրման ընթացքում
  լույսի տարածվելը:
  Քիմիական:
 2. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում ջրածնի եւ թթվածնի։ Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։
  Այդ ճամանակ տեղի է ունենում քայքայման ռեակցան:

4.Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Մոսկվա , եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 4900կմ է, իսկ ինքնաթիռի արագությունը` 700կմ/ժ:
4900: 700= 7.5

5.. Ո՞րն է բնության մեջ հանդիպող ամենացածր ջերմաստիճանը: