Տասնորդական կոտորակների համեմատում

1․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64 , դ) 15,899 > 14,9 , ե) 78832,91 > 78732,91 ,

բ) 72,93 < 73,851 , գ) 0,382 < 0,45 , զ) 663,0001 < 663,0002 ։

2․ Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական կոտորակների միջև.

ա) 5,68 6 6,7 ,  գ) 7,2 8 8,2 ,  ե) 2,833 3 4 4,11 ,

բ) -2,001 1 2 3 3,5 ,  դ) -1,5 1 2 3 3,5 ,  զ) 7,1 8 9 10 10,2 ։

3․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համապատասխան թվանշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 2,547 > 2,537 , գ) 10,85 <10,95 , բ) 9,568  > 4,568 , դ) 885,627 < 885,693 ։

4․*  Երկու թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

ա) 6,37-ը, թե՞ 6,375-ը,               բ) 783,5-ը, թե՞ 783,6-ը,                  գ) 0,893-ը, թե՞ 0,8-ը,
6.375 7833.6 0.893
դ) –31,72-ը, թե՞ 18,6-ը,              ե) 293,4-ը, թե՞ 294,3-ը,             զ) –11,25-ը, թե՞ –11,257-ը:
18.6 294.3 -11.25
5.* Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.

3/20=15/100,  4/25 16/100,  6/20=3/10, 12/50=24/100,  3/4=75/100,  334/100= 167/50, 60/250= 12/100։

6․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 4,3 > 2,74 , դ) 9,079 < 9,9 , ե) 855,48 > 788,48 ,

բ) 2,823 < 3,861 , գ) 0,465 < 0,675 , զ) 995,0002 > 991,0002 ։

Լրացուցիչ առաջադրանք

7. Դասարանի աշակերտների 2/5− ը մասնակցում է մարզական խմբակի: Ընդ որում այդ խմբակին մասնակցում է աղջիկների 1/4 մասը, իսկ տղաների՝ 3/5 մասը։ Ամենաքիչը քանի՞ աշակերտ կարող է ունենալ այդ դասարանը։

Vahan Teryan

 * * *

Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը՝ կույր,
Կա քո հոգու մեջ անթափանց մի մութ,
Քո մութ հայացքում կա մի քնքուշ սուտ՝
Քեզ միշտ թաքցնող մի նուրբ վարագույր…
Փակ են քո սրտի հեռուներն իմ դեմ,
Հավետ քեզ կապված՝ քեզ օտար եմ ես.
Երբ խենթ խնդությամբ փայփայում եմ քեզ՝
Ե՛վ սիրում եմ քեզ, և՛ քեզ չըգիտեմ։
Փակ են քո սրտի հեռուներն իմ դեմ,
Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը՝ կույր.
Քո հոգու վըրա կա մի վարագույր,—
Ո՞վ ես դու, ո՞վ ես,— բնավ չըգիտեմ…

Ածական- կույր, անթափանց, քնքուշ, նուրբ:
Բայ- թաքցնել, փայփայել