Պարույր Սևակը Վահան Տերյանի մասին

Հանդիպել է քեզ պատմության շեմին, ուղեկցել ամբողջ երիտասարդությունդ և այնուհետև դարձել մշտական բարեկամդ: Նրան ծանոթանալուց է սկսվել գիտակցական կյանքդ, որի թարգմանիչն է դարձել, երբ`ինքդ տակավին եղելես «անլեզու». Սերդես խոստովանել` նրա լեզվով, կարոտդ թեթևացրել նրա բառերով, թախծել ես` նա՛ քեզհետ, երջանկություն դու բերկրանքդ է խոսել նրա բերանով: Նրա մտքերն ու խոհերը, ապրումներն ու հույզերը գիտես անգիր:
Պարույր Սևակ

Տասնորդական կոտորակներ

Առաջադրանքներ

 1. Տրված թվերից որո՞նք են  տասնորդական կոտորակներ.
  125/100,  912/500, 101/1250, 325/11000, 42/100,   -11/10000
 2. Տրված թվերից  որո՞նք են համակարգային տասնորդական կոտորակներ.
  1/10,  2/10, 1/100, 1/1000, 5/1000, 4/100, 1/100, 7/100000, 11/100, 1/110
 3. Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.
  1/3,
  9/25= 36/100
  , 2/5= 4/10
  ,  6/8= 75/100
  , 12/50=24/100
  , 1/9,
    7/4=175/100
  ,  88/200=44/100,
  65/250= 26/100
  7/8= 775/1000
 4. Տասնորդական կոտորակները ներկայացրու  համակարգային տասնորդական կոտորակների միջոցով:
  158/10= 100/10+50/10+8/10
  259/100= 200/100+ 50/100+9/100
  26/10= 20/10+6/10
  , 582/1000= 500/1000+ 80/1000+2/1000
  , 321/100= 300/100+ 20/100+1/100
  425/1000= 400/1000+20/1000+5/1000
 5. Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ   և  կոտորակային մասը
  32/10= 30/10+2/10=3+1/5=3 1/5
  , 41/100-?
  567/1000-?
  48/10= 40/10+8/10= 4 4/5
    79/100-?
  16/10= 10/10+6/10= 1 3/5
  52/100-?
  33/1000?
  164/100= 100/100+64/100= 1 16/25
  21/100?
 6. Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակները.
  ա) 48,13,  դ) 110,6,    է) 0,4,
  բ) 12,46,      ե) 301,7892,   ը) 7891,48,
  գ) 0,1,  զ) 4,05, թ) 76,72։
 7. Տրված թվերից որո՞նք են  տասնորդական կոտորակներ.
  75/100,  92/500, 64/1250, 305/11000, 92/100,   -101/10000
 8. Տրված թվերից  որո՞նք են համակարգային տասնորդական կոտորակներ.
  8/10,  1/100, 9/100, 240/10000, 1/5000, 1/400, 1/100, 1/100000, 1/100, 8/110
 9. Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.
  4/5= 8/10 , 3/2= 15/10, 1/15, 7/8= 875/1000, 1/60
  Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 10. Ինքնաշխատ հաստոցներից մեկը 720 մանրակ է պատրաստում 6 ժամում, իսկ մյուսը` 12 ժամում: Քանի՞ ժամում հաստոցներն այդ նույն քանակով մանրակներ կպատրաստեն` աշխատելով միաժա­մանակ:
  9ժամ
 11. Ծառուղու երկու կողմերում տնկեցին 25-ական սոսի, իսկ նրանցից յուրաքանչյուր երկուսի միջև` հասմիկի 2 թուփ: Հասմիկի քանի՞ թուփ տնկեցին:
 12. Տուփի մեջ կան 31 կարմիր և 96 սպիտակ գնդիկներ։ Առանց նայելու` առնվազն քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել տուփից, որպեսզի նրանց մեջ անպայման լինեն նույն գույնի երկու գնդիկներ։ Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե կարմիր և սպիտակ գնդիկների քանակները նույնը լինեն, օրինակ՝ ամեն գույնի 50 գնդիկ։

Վահան Տերյան

 * * *

Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը՝ կույր,
Կա քո հոգու մեջ անթափանց մի մութ,
Քո մութ հայացքում կա մի քնքուշ սուտ՝
Քեզ միշտ թաքցնող մի նուրբ վարագույր…
Փակ են քո սրտի հեռուներն իմ դեմ,
Հավետ քեզ կապված՝ քեզ օտար եմ ես.
Երբ խենթ խնդությամբ փայփայում եմ քեզ՝
Ե՛վ սիրում եմ քեզ, և՛ քեզ չըգիտեմ։
Փակ են քո սրտի հեռուներն իմ դեմ,
Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը՝ կույր.
Քո հոգու վըրա կա մի վարագույր,—
Ո՞վ ես դու, ո՞վ ես,— բնավ չըգիտեմ…

1904-1905