Check your progress

Grammar

1/a.

1.My mother has got fair hair.

2.Jim and Ashley haven’t got the same colour eyes.

3.Sandra and Kate have got five cousins.

4.I have got a new bycicle.

I haven’t got any sisters.

b/

1.Hello ,what would you like?

Hi,I’d like a kilo of rice and some sugar.

Anything else/?

Yes and some eggs

Ok,that’s six Euros,please.

Oh,and I’d like an apple and a banana, please.

c/

Why are chimpanzees and people similar?Because their DNA is 98 the same.

Why don’t you eat chocolate. because I don’t like sugar.

Why wouldn’t you like a fighting cricket as a pet?Because they are very noisy.

Why doesn’t she like her hair?Because it’s wavy.

Why do you want to work in dogs home?Because I like Animals.

Գործնական քերականություն, 273-274

273.Կետերի փոխարեն ում կամ յուն ածանցը գրի´ր:

Քամին խաղում էր պաղպաջում ալիքների հետ:

Դողդոջյուն ձայնը մատնեց, որ վախենում է:

Թվում էր, թե հարսի շրշում զգեստով աղջիկը քույրս չէ:

Սիրով էր տանում հիվանդի թրթմնջյունն ու բողոքը:

Ջրի ճողփյուն լսվեց,  ուրեմն մոտեցել ենք:

Դալար սաղարթի սոսափյուննըը խաղաղություն էր բերում:

Մոտիկից լսվող ճարճատումն անակնկալի բերեց բոլորին:

274.Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի´ր:

Ջրավազան, պալատ, մարագ, Մարս, մարմին, մարդուկ,   մժեղ, մանուկ, մուկ, մեքենա, կամար, հարմար, մարմար:

+

Սովորականը` նոր, անսովոր տեսակետից

Առօրյայում մեր օգտագործած շատ մթերքներ, ունեն շատ հետաքրքիր, աննկատ մնացած հատկություններ, որոնց բացահայտումը այս նախագծի ընթացքում ուսումնասիրման հիմնական նյութն է:

Ուսումնասիրման արդյուքները հրապարակվում են սովորողների բլոգներում, ենթակայքում, այս նյութերը մասնակցում են նաև բնագիտատեխնիկական ստուգատեսին:

Ջուր- սովորական և սառցե

Water-1-1024x576

առաջադրանք- պատրաստել ուսումնական նյութ սովորական և սառցե ջրի ֆիզիկական հատկությունների մասին, ինչ հատուկ հատկություններ ունի սառցե ջուրը, ինչպես է դա ազդում մարդու առողջության վրա:

Շաքար -քաղցր թշնամի

առաջադրանք- պատրաստել ուսումնական նյութ շաքարի ֆիզիկական հատկությունների, բաղադրության մասին, ինչպես է այն ազդում մարդու առողջության վրա. ինչ է շաքարային դիաբետը. պատճառները, նպաստող գործոնները, սննդակարգը շաքարախտի ժամանակ, կանխարգելումը:

download

Ինչ գիտեք թաքնված շաքարի մասին:

Ուսումնասիրում ենք մեր սիրելի կոնֆետների և հյութերի մեջ առկա շաքարի պարունակությունը, պատրաստում դիդակտիկ նյութ:

Ջուրը գնում է, ավազը մնում է:
Էրկու ջուր, մի հաց:
Աշնան գինին, գարնան՝ ջուրը:
Ջուրն անուշ է, քանց նռան գինին:
Վազող ջուրը կեղտ չի բռնի:
Ինչ աղբրից որ ջուր ես խմում, էն աղբրին քար մի գցի:
Լավություն արա ու ջուրը գցի, ձուկը չիմանա Աստված կիմանա:


Պատասխանել հարցերին․

                                                                                                                         

 1. Շարժման ի՞նչ տեսակներգիտես, թվարկիր դրանք։
  Հավասարաչափ, անհավասարաչափ, ուղագիծ, կորգիծ, արագ դանդաղ:
 2. Ի՞նչ է ուժը։ Ո՞րն է ուժի չափման միավորը։
 3. Պատմիր ֆիզիկական և քիմիական  երևույթների մասին։Բեր օրինակներ։
  ֆիզիկական երևույթի ժամանակ նյութը իր բաղադրությունը չի փոխվում,իսկ քիմիական երևույթի ժամանակ նյութը փոխում է իր բաղադրություբը
  Օրինակ,սառույցի հալվելը դա քիմիյական երևույթ է,իսկ փայտի կոտրումը դա ֆիզիկական երևույթ է:
 4. Նշված նյութերից ո՞րն է օքսիդCO , NH3 ,Fe ,NaOH,SO2,NO,H2O,։
  CO, SO2, NO,
 5. Ջերմային ի՞նչ երևույթներ գիտես։Բեր օրինակներ։

  Ջրի գոլորշի դառնալը
 6. Մարմնի ձևափոխության ի՞նչ տեսակներ կան։Բեր օրինակներ։   
  7.Առաջադրանք
 1. Դասարանակա 1 .Կարո՞ղ են արդյոք շարժվել էլեկտրական լիցքերը։
  Այո կարող են շարժվել:
 2. Ի՞նչ է էլեկտրական հոսանքը։
  Էլեկտրական հոսանքը + և- ի լիցքերի շարժումն է:
 3. Ո՞ր նյութերն են էլեկտրականության հաղորդիչներ:
  էլեկտրականության հաղորդիչներ են մետաղները, գրաֆիտը, մարդու և կենդանիների մարմինները, խոնավ հողը և այլն:
 4. Այլ կերպ ինչպե՞ս են անվանում էլեկտրականության ոչ հաղորդիչները։
 5. 5. Ի՞նչ օրինակներով կարող եք ցույց տալ հոսանքի ջերմային, մագնիսա­
  կան եւ քիմիական ազդեցությունները։
 6. Ի՞նչ կանոններ պետք է պահպանել էլեկտրական հոսանքից օգտվելիս։

Նոր թեմա.Կայծակ