Բնագիտություն

1 !Սովորի՛ր պատմել.Էլեկտրական հոսանք.

2 !Գրի՛ր հարցերի պատասխանները.

  1. Ե՞րբ է մարմինը համարվում էլեկտրականացված:
    Այն մարմինը, որը շփելուց հետո ձգում է այլ մարմիններ, էլեկտրականացած է, այսինքն՝ նրան հաղորդված է ելեկտրական լիցք:
  2. Ո՞ր էլեկտրական լիցքերն են անվանում դրական, եւ որո՞նք՝ բացասական։
    Թղթով կամ մետաքսով շփած ապակու վրա ստացված լիցքերը պայմանականորեն անվանել են դրական, իսկ բրդով կամ մորթիով շփած ճկազանգվածի վրա ստացված լիցքերը բացասական:
  3. Ինչպե՞ս են պարզում մարմինների էլեկտրականացվծ լինելը։
    Մարմինների էլեկտրականացված լինելը պարզում են էլեկտրացույցի միջոցով: