Հ. Թումանյան Ծղրիդը

Հ. Թումանյան <<Ծղրիդը>>

 • Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
   Թախծալի- թախիծով լի՝ լցված, շատ տխուր
  Խորասուզվել- թաղվել մի բանի մեջ
  Հանդ- դաշտ, արտ
  Վերածնություն- որևէ ընդհատված՝ դադարած բանի վերականգնում՝ վերաստեղծում
  Շշկլել- շփոթվել, շփոթմունքի մեջ ընկնել
 • Գրի՛ր, թե ի՞նչ սովորեցրեց քեզ այս պատմվածքը:
  Ես այս պատմությունից սովորեցի, որ պետք է նախորոգ մտածել վաղվա մասին և ծղրիդի նման մտածել վաղվա և ապահայի մասին:

Long ago, there lived a lion in a dense forest. One morning his wife told him that his breath was bad and unpleasant. The lion became embarrassed and angry upon hearing it. He wanted to check this fact with others. So he called three others outside his cave.

Վաղուց, խիտ անտառում ապրում էր մի առյուծ: Մի օր նրա կինը ասաց նրան, որ նրա շնչառությունը վատ է և տհաճ: Լսելով այս խոսքեը առյուծը նյարդայնացավ և բարկացավ:
Նա ուզում էր այս փաստը ստուգել ուրիշների հետ: նա իր քարանձավից դուրս կանչեց ևս երեք:

First came the sheep. The Lion opening his mouth wide said, “Sheep, tell me if my mouth smells bad?” The sheep thought that the lion wanted an honest answer, so the sheep said, “Yes, Friend. There seems to be something wrong with your breath”. This plain speak did not go well with the lion. He pounced on the sheep, killing it.

Եկան ոչխարները: Առյուծը լայն բացեց բերանը, ասաց ՙՙ ոչխար ասա ինձ իմ բերանից վատ հոտ է գալիս՞,, ոչխարները կարծում էին, որ առյուծը անկեղծ պատասխան էր ուզում, և ասացին.
ՙՙԱյո, ընկեր. Քո շնչառության մեջ ինչոր բան այնպես չէ: Այս պարզ խոսքը դուր չեկավ առյուծին: Նա հարձակվեց առյուծի վրա սպանելով նրան:

Then the lion called the wolf and said, “What do you think? Do I have a bad breath?” The wolf saw what happened to the sheep. He wanted to be very cautious in answering a question. So, the wolf said, “Who says that Your breath is unpleasant. It’s as sweet as the smell of roses”. When the lion heard the reply, he roared in an anger and immediately attacked the wolf and killed it. “The flatterer!” growled the lion.

Առյուծը կանչեց գայլին և ասաց, ՙՙինչ ես կարծում? տհաճ հոտ ունեմ շնչելիս?՞՞ Գայլը տեսավ, թե գայլերի հետ ինչ պատահեց: Նա պետք է շատ զգոն լինի հարցերին պատասխանելիս