Саргсян Вазген Завенович

Вазген Саргсян (фото с сайта hay-32.ru)Родился 5 марта 1959 года в селе Арарат Араратского района Армянской ССР. В 1976 году, после окончания средней сельской школы поступил в Ереванский государственный институт физической культуры. С 1983 по 1986 гг. работал в родном селе школьным учителем физкультуры, был секретарем комсомольской организации Араратского цементного комбината.

В 1990 году Вазген Саргсян был избран депутатом Верховного Совета Армении и до 1992 года являлся председателем парламентской комиссии по вопросам обороны и внутренних дел.

Один из основателей армянской армии, В.Саргсян в 1991 году стал первым министром обороны Армении. Уже занимая высокие государственные должности, он лично участвовал в боевых действиях. Доказанное в многочисленных боях личное мужество послужило причиной огромного уважения к Саргсяну ветеранов Карабахской войны.


В.Саркисян внес огромный вклад в победу, завоеванную в арцахской освободительной борьбе, в дело защиты границ Армении, создания и укрепления мощи Армянской национальной армии. 15 августа 1992 года он, вместе с отрядом смертников, сорвал под Мартакертом (Карабах) наступление противника.

С 1993 года Вазген Саргсян возглавил Союз добровольцев «Еркрапа».

Вазген Саргсян погиб во время теракта 27 октября 1999 года, когда в зал заседаний Национального Собрания Армении ворвалась группа террористов и расстреляла находившихся здесь руководителей и членов Национального Собрания и правительства.

Некоторые высказывания Вазгена Саргсяна периода войны:

«Герои должны гибнуть на поле боя, в противном случае они становятся невыносимыми.»


«Арцах понемногу превращается в неприступную крепость, ударяясь о стены которой враг может рассыпаться в прах. Азербайджан должен знать, что Арцах более проглотить невозможно. В этом спасение Арцаха, и мы, как народ-государство, наши партии, каждый человек по мере своих воизможностей должен способствовать этому делу.

«Наша судьба в наших руках. Каждый армянин — от Мартакерта до Ноемберяна и Лос-Анджелеса — должен чувствовать себя ответственным за эту войну и знать, что и в каком случае ему делать. Мы должны увеличить нашу сопротивляемость, в этом наше спасение.»

«Десятки раз говорил, и снова повторю: нас не устраивает сегодняшнее положение, необходимо иметь не сильнейшую в регионе армию, а мы должны иметь одну из сильнейших армий нашего времени. Я мечтаю об очень централизованной, боеспособной и очень идейной армии. Уверен, мы на правильном пути.»

իմ սիրելի կենդանին

Ես բոլոր կենդանիներին էլ սիրում եմ, բայց իմ ամենասիրելի կենդանին շունն է և ես հիմա կպատմեմ պոմերանյան շպիցի մասին:

Հասակը` 17-30 սմ
Քաշը` 1-3 կգ
Կյանքի տևողությունը` 12-16 տարի

Պոմերանյան շպիցն առաջացել է սահնակ քաշող շների ցեղատեսակներից և ունի երկար ու հետաքրքիր պատմություն։ Աղվեսանման փոքրամարմին այս շանը նկարագրում են հետևյալ նախադասությամբ «Փոքր շուն, ով կարծում է, թե ամենակարող է»։ Շպիցն ակտիվ, կենսուրախ ցեղատեսակ  է, ով միշտ իր ընտանիքի կողքին է։

Այս ցեղատեսակի շները գեղեցիկ են, խելացի և նվիրված իրենց ընտանիքներին։ Նրանք անկախ, զգուշավոր և հետաքրքրասեր են իրենց շրջապատող ամեն ինչի նկատմամբ։ Դժբախտաբար, այս փոքրիկները կարծում են, որ ավելի մեծ ու ուժեղ են, քան կան իրականում, ինչն էլ շատ ժամանակ ուղղորդում է նրանց հարձակվել իրենցից մեծ շների վրա։ Չնայած իրենց փոքր չափսերին՝ նրանք ունեն բարձր հաչոց և հիանալի կերպով հսկում են տունը։ Շպիցը կասկածամիտ է անծանոթների հանդեպ և շատ հաճախ կարող է հաչել նրանց վրա։ 

Այս ցեղատեսակի շունը շատ հարմար է հասուն մարդկանց համար, ինչպես նաև նրանց, ովքեր զբաղված են լինում, քանի որ այս փոքրիկները շատ կախում չունեն իրենց տերերից։  

Մինի շպիցը շատ արագ սովորում է հնարքները և խաղերը, սակայն Դուք պետք է լինեք հետևողական և խիստ վարժեցման ընթացքում։ Եթե չլինեք գլխավորի դերում, հավատացեք՝ նա մեծ հաճույքով դա կանի Ձեր փոխարեն։ Այս շներն ունեն շա՛տ էներգիա և սիրում են զբոսանքներ։ Նրանք ունեն գեղեցիկ և շքեղ մորթի, ինչն էլ պահանջում է կանոնավոր խնամք։ Նրանք նաև համարվում են թերապիայի շներ, հանգստացնում և ուրախացնում են ծեր մարդկանց հիվանդանոցներում և ծերանոցներում։

Hi! My name’s Jenny. Nice to meet you. What’s your name?

My brother really likes music. his favourite singer’s Jay-Z:

L’ve got two sisters. their names are Laura and joanna.

Amy’s American. She’s here in england with her family:

We live in London now, but we don’t really like our house:

do you and your sister like your new house?

Նեղոսի պարգևը

Նեղոսի պարգևը 

Նեղոսն աշխարհի ամենաերկար գետն է, որի երկարությունը՝ մոտ 6700 կմ է: Հորդառատ անձրևներից և ձնհալից Նեղոսի ջրի մակարդակն ամռանը բարձրանում էր և ողողում ափերը՝ պարարտացնելով հողը: Ողողվող հողերից արևելք և արևմուտք անծայրածիր անապատ էր: Այնտեղ անձրևներ չէին տեղում, և Նեղոսը կենարար ջրի միակ աղբյուրն էր: Նեղոսը կյանք էր պարգևում շրջակայքում ապրող մարդկանց: Պատահական չէ, որ հույն պատմիչ Հերոդոտոսը Եգիպտոսն անվանել է «Նեղոսի պարգև»:Բնակավայրեր էին առաջանում այնտեղ, որտեղ մարդկանց հաջողվում էր կառուցել ջրանցքներ և ամբարտակներ: Նեղոսի վարարումների դեմ մշտական պայքարը համախմբում էր մարդկանց, ստիպում ստեղծել ուժեղ պետություն: Միայն այս կերպ էր հնարավոր իրականացնել համատեղ կառուցողական աշխատանքներ:

մայրենի

52.   Փակագծերում տրված բայերր պահանջված ձևով qրի´ր:

Հայտնի  Է, որ ամենից շատ Արևմտյան Հնդկաստանի Չհրեպունջա  շրջանում Է անձրև գալիս: Սակայն պարզվում Է, որ երկրագնդի վրա մի տեղ կա, որտեղ անհիշելի ժամանակներից անընդհատ անձրևում է: Դա Հարավային Ամերիկայում Է: Անձրևի հեղինակր ջրվեժն Է: Ուժեղ քամին, որր միշտ փչում է լեռներից, ջրափոշին հարթավայր է տանում: Այդտեղ  ջրափոշին  խոշոր կաթիլներ է դառնում ու որպես անձրև տեղում:

62. Ա)

Ընդգծված բազմիմաստ բառը նախադասության մեջ ի՞նչ իմաստով է գործածված (բացատրելու համար տրված բառերից մեկո´վ փոխարինիր):

Արջը գլուխը բարձրացրեց: գլուխ-մարմնի մաս

Սարի գլխին ինչ-որ բան է փայլում: Սարի կատարին ինչ-որ բան է փայլում:

Այս մարդը գլուխ չունի: Այս մարդը խելք չունի:

Գրքի  առաջին գլուխը շատ հետաքրքիր էր: Գրքի առաջին մասը շատ հետաքրքիր էր:

-Իսկ ո՞վ էր ձեր գլուխը,- ղեկավար — որոտաց զորավարը՝ դիմելով գլխիկոր  զինվորներին:

Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի գլխին: Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի վրա:
Գերանի գլխի´ց բռնիր: Գերանի ծայրից բռնիր:

Խելք, մարմնի մաս, ղեկավար, կատար, ծայր, մաս, վրա:

Բ)Քո կարծիքով, բառի հիմանական իմաստը ո՞րն է: Պատասխանդ փորձի´ր պատճառաբանել:

Բառի հիմնական իմաստ ասելով հասկանում ենք այն իմաստը, որով այն առավել հաճախ է օգտագործվում:

64. Տրված  բառերի իմաստները արտահայտի´ր բառակապակցություններով:

Օրինակ՝ դարավերջ — դարի վերջը,

աշխատասենյակ — աշխատելու համար նախատեսված սենյակ:

Գառնարած-գառներ արածեցնող,

բարեսիրտ- բարի սիրտ ունեցող,

չարամիտ- չար մտադրություն ունեցող,

  լեռնագագաթ-լեռան ամենաբարձր մասը,

արա­գահոս-արագ հոսող,

հարթավայր- հարթ տարածություն,

աստղագիտություն- գիտություն աստղերի մասին:

Ամբոզջ թվերի գումարումը

Առաջադրանքեր

1. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+27) + (+33)=+60
բ) (-14) + (+12)=-2
գ) (–21) + (–12)=-33
դ) (–8) + (+23)=13
ե) (–17) + (+4)=-13
զ) (–9) + (–51)=60

2. Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.
ա)( –10)+ (+7) +( –3) =-6
բ) (+7) +(+3) +( –4)= +6
գ) (+23)+( –40) +( +6)=-11
դ)( –18)+ (+11) +( –10)=-17
ե) (+18)+( –27) +( –5)=-14
զ)( –29)+ (+40) + (+30)=+41

3. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+3) + (–4)=-1 դ) (+15) + (–6)= +9, է) (–18) + (+7),
բ) (–11) + (+5)=-6, ե) (–8) + (+7)=-1, ը) (–21) + (+8)=-13,
գ) (–10) + (+3)=-7, զ) (+31) + (–10)=-21, թ) (+19) + (–12)=։

4. Խնդիրներ ֆլեշմոբից
Քառակուսու պարագիծը 52 սմ է: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են և հավասար են այդ քառակուսու կողմին:

Ամբողջ բացասական թվերի գումարը

Առաջադրանքեր

1․ Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+7) + (+2), = +9
բ) (–18) + (–3), -21
գ) (–21) + (–4),  -25
դ) (–29) + (–41)։ -70

2․ Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. եւ վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞ տարի է ապրել այդ հույնը։

3․Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+10) + (+15), +25
բ) (–17) + (–12), -29
գ) (–45) + (–4), -50
դ) (–2) + (–9), -11
ե) (–8) + (–11)։ -19

4. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
ա) (-3)+ (- 8) = –11,       դ) (-2) + (-7) = –9,          է) (-5) + (-8 )= -13,
բ) –3 + -3= –6,            ե) (-6) + (-4) = –10,        ը) -14 + * = -20,
գ) –8 + -2 = –10,          զ) 7 + 2 = 9,               թ) –6 + -11= –17։

5. Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով.
ա) –30, բ) –25, գ) –62, դ) –50, ե) –38։

6. Կատարե՛ք գումարում.
ա) (-3) + (–4) + (-15) + (–6)+(–18) + (-7)=-53

բ) (–11) + (-5) + (–8) + (-7) + (–21) + (-8)=-60

գ) (–10) + (-3) + (-31) + (–10) + (19) + (–12)։-85

իմ սուրբ հայրենիք

Առաջադրանքներ՝

 1. Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, շարժո՞ւմը, թե՞ ձայնը: Պատասխանդ հիմնավորիր:
  Իմ կարծիքով բանաստեղծության մեջ գերակշռում է շարժումը քանի որ հեղինակը հաճախ օգտագործում է գործողություն ցույց տվող բառեր: օրինակ՝ ճեղքել, հուրհրալ, խոցել, խոցվել, վառվել:
 2. Եթե նկարես այս բանաստեղծությունը, ի՞նչ գույներ կօգտագործես:
  Կարմիր, սպիտակ, դեղին
 3. Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դուրս գրի՛ր և հիմնավորի՛ր, թե ինչու ես այդպես մտածում:
  Դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա
  Հեղինակը չի կարող խոսքերով արտահայտել այն ամենը, ինչ զգում է հայրենիքի հանդեպ:
 4. Ինքդ վերնագրի՛ր բանաստեղծությունը:
  Թանկ հայրենիք
 5. Արձակ, գրավոր պատմիր բանաստեղծությունը
  Իմ սուրբ հայրենիքը իմ սրտի մեջ է, ոչ լեզվիս վրա: Եթե սիրտս ճեղքեն դրոշիտ բոցը կհուրհրա: Քեղ բազմիցս խոցել է թշնամին, իմ սիրտը նույնպես խոցվել է քեզ հետ: Եթե մի օր քո պառքի համար մոմի պես վառվեմ : Ինձանից անգամ մոխրաբիծ չի մնա:

1.Անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:

արծաթաշող-Արծաթի շող՝ փայլ ունեցող:

պատճառավոր- պատճառ ունեցող:

2. Ինչո՞ւ է պատմվածքի հերոսին հեղինակը համարում «տխուր» մարդ:

3. Ի՞նչ կարող ես ասել «Ձմռան գիշեր» պատմվածքի վերնագրի մասին։

Այրում

1.Ի՞նչ է այրումը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն:

Այրումը քիմիական ռեակցիա է, որն ուղեկցվում է ջերմության և լույսի անջատումով:

2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։

Որպեսզի այրումը տեղի ունենա, հարկավոր է նյութը նախապես տաքացնել մինչև համապատասխան բռնկման ջերմաստիճան:

3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։

Ես գիտեմ սառը ջրով հանգցնելու միջոցը:

4. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։

Ես անմիջապես կլքեմ բնակարանը և կզանգահարեմ հրշեջ ծառայություն: